image


เราเปิดเว็บ Exotic Pets and Ornamental Fish Clinic (EPOF) เพื่อการศึกษาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 ยาวนานมากกว่า 10 ปีแล้วเพื่อนำเสนอข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ทั้งด้านการจัดการเลี้ยง การตรวจวินิจฉัยและการรักษา เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนจากโจทย์ด้านสุขภาพ เว็บนี้เป็นเว็บปรับปรุงใหม่จึงทำให้ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากเว็บเดิม และคำถามคำตอบนับหมื่นคำถามหายไปพร้อมกัน

อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ย่อท้อที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยจุดประสงค์ คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเชิงวิชาการ

image

Exotic Pets and Ornamental Fish Clinic 
สายด่วนข้อมูลด้านวิชาการที่ถูกต้องของสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ทั้งด้านการจัดการเลี้ยง การตรวจวินิจฉัยและการรักษา 
สามารถสอบถามในช่วงเวลา 09.00 - 18.00 น.ทุกวัน 

image
 
image
 
 

 
 

image

Exotic Animal
บทความสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ

โดย สพ.ญ. จิรกานต์ ว่องวิทย์(หมอฟางข้าว)

นสพ.อัครภัทร   บุตรสุรินทร์(หมอโต้ง)

น.สพ.วรุตม์ วิบูลย์กุลพันธ์ (หมอนิว)

หมอกิ๊กก๊าก:สพ.ญ. สโรชา สุขรินทร์พรหม (คลินิกสัตว์บ้านหลังเล็ก หทัยราษฎร์ Baanlanglek Pet Clinic)

น.สพ. เสกฐชนม์ เพิ่มเยาว์  (หมอสตางค์)

โดย สพ.ญ. พรชนิต ตันติเจริญวิโรจน์ (หมอออย)  

หมอการ์ตูน (สพ.ญ. ธารีรัตน์ ทัดทอง โรงพยาบาลสัตว์เรืองรพี )

โดย หมอแก้ว (ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์   วีระกุล)

โดย หมอแก้ว (ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล)

โดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

โดย ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว

โดย ผศ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

โดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล

โดย หมอแก้ว (ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล)

โดย น.สพ.อัครภัทร บุตรสุรินทร์ (หมอโต้ง)

หมอกัน: น.สพ.กันต์ รุ่งพิริยะเดช

หมออุ้ม : สพ.ญ.วรานันท์ รู้ทวีผล

โดย ผศ.น.สพ.ดร. สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

หมอมิงค์: สพ.ญ. ภาวิดา วิภูสันติ

สพ.ญ.ศุภวัลย์ ศรีวิเศษ (หมอบุด)

สพญ.พัชรินทร์ สงวนต้นกัลยา (หมอแนน)

โดย สพ.ญ. วรานันทน์ รู้ทวีผล (หมออุ้ม)

บทความพิเศษ

โดย ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

ผศ.น.สพ.ดร.สมโภชน์ วีระกุล (หมอแก้ว)

ผศ. น. สพ. ดร. สมโภชน์ วีระกุล ( อ. แก้ว)

ใครๆก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไก่ชนของ แรนดอล์ฟ “จ้าวพายุ” แรงและดุดัน อะไรคือความลับของอาหารตัวนี้

โดย หมอแก้ว (ผศ. น. สพ. สมโภชน์ วีระกุล)

สอบถามปัญหาสัตว์เลี้ยง รับปรึกษาวิธีการเลี้ยง

สอบถามปัญหาผ่านกระทู้  เพื่อให้กระทู้ของท่านเป็นบทเรียนสำหรับท่านอื่นๆที่กำลังสนใจศึกษาหรือมีปัญหาในลักษณะเดียวกัน ได้สามารถหาข้อมูลและคำตอบได้โดยง่าย โดยที่ไม่ต้องถามซ้ำๆหรือต้องรอให้มาตอบจึงจะได้ทราบข้อมูล ขอความกรุณาทุกท่านถามหรือฝากกระทู้ที่นั่นกันนะครับ

กิจกรรมของเรา

ไม่พบอัลบัม
Powered by MakeWebEasy.com