แก้ปัญหาสุขภาพขนกระต่ายด้วยแรบบิทโชว์

113 จำนวนผู้เข้าชม  | 

แก้ปัญหาสุขภาพขนกระต่ายด้วยแรบบิทโชว์

“แก้ปัญหาสุขภาพขนกระต่ายด้วยแรบบิทโชว์”
ขนสวยง่าย ๆ ด้วยโภชนาการ Beautiful fur condition with protein from RANDOLPH RABBIT SHOW

แรนดอล์ฟแรบบิทโชว์ อาหารกระต่ายหนึ่งเดียวที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการบำรุงขน ที่ได้มากกว่าการบำรุงขน แต่เป็นการบำรุงสุขภาพทั้งหมด เนื่องจากขนของกระต่ายเป็นเหมือนอาภรณ์ที่บ่งชี้สุขภาพ ขนไม่เงางาม หยาบ และร่วงง่าย มักจะสัมพันธ์กับปัญหาทางโภชนาการ ความเจ็บป่วย ฮอร์โมน พันธุกรรม แม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ ในกระต่ายปัจจัยสำคัญหลักมาจากโภชนาการ และแรนดอล์ฟแรบบิทโชว์ช่วยอย่างไร
เราต่างคาดหวังว่าจะช่วยให้ขนและผิวหนังของกระต่ายมีความนุ่ม เจริญ และเงางามอยู่เสมอ แต่จะเริ่มรู้สึกว่าควรใส่ใจดูแล ก็เมื่อพบว่ากระต่ายเริ่มมีสภาพขนหยาบและหลุดร่วงง่ายเสียแล้ว และหลายคนมักจะบอกกับคุณว่า “ขนร่วง” และการผลัดขนเป็นสิ่งเดียวกันและมันเป็นเรื่องปรกติ แต่แท้จริงมันเป็นเรื่องที่มีผลจากสุขภาพ ที่กระต่ายตัวหนึ่งจะมีการผลัดขนซ้ำๆอยู่เรื่อยๆ และขนที่งอกขึ้นมาใหม่ก็เกิดขึ้นได้ไม่นาน หยาบกร้าน บางลง เส้นเล็กลง และยังพบว่าบางตัวมีรังแคมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และกระต่ายเหล่านี้ควรได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

การสร้างขนและผิวหนัง เคราตินเป็นองค์ประกอบสำคัญของผิวหนัง ขน และเล็บ ที่ทำให้กลายเป็นโครงสร้างที่แข็งแรง ซึ่งมีโครงสร้างเป็นโปรตีนหรือกรดอะมิโนที่เชื่อมกันดัวยพันธะไดซัลไฟด์ กรดอะมิโนที่พบส่วนใหญ่เป็น “ซิสเตอีน” โดยจะถูกสร้างจากเซลล์ที่เรียกว่า “เคราติโนไซต์” บริเวณใดที่มีพันธะมากก็ยิ่งจะแข็งแรง เช่น ขน ซึ่งพบว่าโปรตีนเคราตินมากถึงร้อยละ 95 ขณะที่ผิวหนังจะอ่อนนุ่มกว่าจะมีพันธะที่น้อยกว่า ขณะที่ความชุ่มชื้นของผิวที่ทำให้เกิดความนุ่มนวลและอ่อนโยนจะได้จากกรดอะมิโน ซีรีน อะลานีน และไกลซีน โดยจะแทรกซึมอยู่ในชั้นนอกสุดของผิวหนัง (stratum corneum) การสร้างโปรตีนเคราตินในกระต่ายปัจจัยสำคัญมากที่สุดมาจากอาหาร อิทธิพลอย่างอื่นจะมีอิทธิพลน้อยกว่า จนกว่าจะเกิดการเจ็บป่วยชัดเจน ได้แก่ โรคของต่อมไร้ท่อบางชนิด โรคผิวหนังทั้งจากการติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ที่มีผลต่อกระบวนการสร้างขน ซึ่งมีทั้งหมด 3 ระยะ โดยพบว่าฮอร์โมนหลายชนิดมีอิทธิพลต่อกระบวนการในระยะสร้างขน เช่น ไธรอยด์ คอร์ติซอล อย่างไรก็ตาม โปรตีนหรือกรดอะมิโนจะเป็นแหล่งอาหารสำหรับการสร้าง และมักเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีในความบกพร่องทางสุขภาพ และการฟื้นตัวขณะเจ็บป่วย

แรนดอล์ฟแรบบิทโชว์เป็นแหล่งโปรตีนที่อุดม (enriched protein) ที่มีโปรตีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 หรือมีกรดอะมิโนสำคัญที่เป็นองค์ประกอบในส่วนต่างๆของร่างกาย โดยการเสริมกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์ที่เป็นแหล่งของกรดอะมิโนซิสเตอีนเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งการนำ enriched protein มาใช้เพื่อบำรุงสภาพขน ผิวหนัง รวมทั้งกล้ามเนื้อนั้น มีการนำมาใช้ในสัตว์กินพืชหลายชนิด โดยพบการใช้มากในม้าที่ต้องการคุณสมบัติที่ครบถ้วน ทั้งกล้ามเนื้อได้สัดส่วน ขนและผิวหนังอ่อนนุ่ม เงางาม เป็นประกาย ไม่ต่างจากเส้นผมในมนุษย์ที่ต้องการโปรตีนเพื่อให้เกิดความสลวยเงางาม เมื่อนำหลักการเดียวกันนี้มาใช้ในกระต่าย พบว่าทำให้เกิดการผลัดขนเก่าและสร้างขนใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วภายใน 3 สัปดาห์ และแรนดอล์ฟเป็นแบรนด์แรกที่ริเริ่มการพัฒนาสูตรบำรุงขนและผิวหนังนี้ในเชิงการรักษาทางคลินิก นอกจากการใช้แหล่งโปรตีนจากพืชตามธรรมชาติ แรนดอล์ฟแรบบิทแคร์ยังพัฒนาไปสู่การใช้คอลลาเจนเสริมแหล่งโปรตีน เนื่องจากคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่ร่างกายสังเคราะห์ขึ้น ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด โดยพบจำนวนทั้งหมด 19 ชนิด ในนั้นมีกรดอะมิโนจำเป็นถึง 8 ชนิด แต่องค์ประกอบที่สำคัญและพบมากที่สุดเป็น ไกลซีน โดยพบว่ามีมากถึงร้อยละ 33 ของคอลลาเจน

ข้อดีของการมีโปรตีนที่อุดมและคอลลาเจน เพราะเป็นแหล่งกรดอะมิโนสำคัญ นอกจากนี้คอลลาเจนยังถูกแบ่งออกไปเป็น 28 ชนิด ในจำนวน 5 ประเภทหลัก ทำการจำแนกโดยความแตกต่างของโครงสร้างชีวเคมีของโมเลกุล และการนำไปใช้ประโยชน์ในร่างกาย การนำแรนดอล์ฟแรบบิทโชว์ไปใช้ จึงอาจได้ประโยชน์อย่างอื่นเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการบำรุงขนที่มีผลที่เด่นชัดอยู่แล้ว ซึ่งประเภทแรกจะพบมากที่สุดในร่างกายคือที่ผิวหนัง กระดูก และเส้นเอ็น ถึงร้อยละ 90 คอลลาเจนจึงมีความสำคัญต่อผิวหนังและบ่งชี้ความบกพร่องของคอลลาเจนผ่านผิวพรรณได้ ในมนุษย์และสัตว์ที่ขาดคอลลาเจนประเภทแรกจึงมีปัญหาความสมบูรณ์ของผิวและขน พบรอยเหี่ยวย่น ความหยาบกระด้างของผิวหนังและขน ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความบกพร่องของส่วนอื่นๆในร่างกายได้ ในภาวะขาดสารอาหารสำคัญชนิดนี้ หรือตามอายุที่มีการเสื่อมถอยในการสร้างคอลลาเจน โดยพบว่าคอลลาเจนจะมีคุณภาพลดลงและเสื่อมเร็วกว่าสัตว์อายุน้อย จึงมีการลดลงตามอายุที่มากขึ้น การได้รับคอลลาเจนโดยการกิน ซึ่งเป็นแหล่งของกรดอะมิโนและไกลซีนที่สำคัญหรือเป็นการเสริมไกลซีน จึงเป็นทางเลือกที่นำมาปฏิบัติ ช่วยในการผลัดเซลล์ผิวและกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ จึงสามารถเห็นความแตกต่างได้ไม่ยาก ผลของการได้รับคอลลาเจนและมีการแตกตัวให้กรดอะมิโนชนิดต่างๆ ยังช่วยให้เกิดองค์ประกอบของคอลลาเจนหลากหลาย เป็นประเภทต่างๆ ประเภทที่สอง ช่วยดูแลข้อ พบมากในกระดูกอ่อน ประเภทที่สาม พบที่กล้ามเนื้อ เส้นเลือด และอวัยวะภายใน ลำไส้ ประเภทที่สี่จะพบที่ผิวหนัง และประเภทที่ห้าพบที่ผิวหนัง เส้นผมหรือขน กระจกตา และรกของทารก เป็นต้น

ประโยชน์ของคอลลาเจนจึงได้มากกว่าการดูแลผิว แต่มักถูกนำมาใช้ในการดูแลข้อ ข้ออักเสบ อาการบาดเจ็บของข้อ การบำรุงตับเพราะเป็นแหล่งของไกลซีนที่นำไปสร้างกลูตาไธโอน การสร้างความแข็งแรงให้หลอดเลือด การหายของบาดแผล การซ่อมแซมและฟื้นฟูอวัยวะ เป็นต้น
นอกจากนี้แรนดอล์ฟแรบบิทโชว์ยังประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟู รวมทั้งชนิดที่สำคัญในการสร้างเส้นขน ได้แก่ วิตามิน เอ ดี อี บีต่างๆ และซี แร่ธาตุ ได้แก่ ธาตุสังกะสี และธาตุเหล็ก เป็นต้น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้