นที พึ่งแรง

นที พึ่งแรง

ผู้เยี่ยมชม

  "ยาโด้ป" ในไก่ชน จะเป็นอันตรายต่อตับและไต หรือไม่ ? (631 อ่าน)

23 พ.ค. 2564 20:57

ยากลุ่มฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรน หรือแอนโดรเจน บางทีในกลุ่มผู้ใช้

ในไก่ชน วัวชน ก็อาจจะเรียกว่า โกรทแฟกเตอร์มีการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ และเรียกชื่อไปต่างๆนานา บ้างซ่อนอยู่ในรูปสมุนไพร

อาหารหรือเครื่องดื่มชูกำลัง บ้างก็เรียกฮอร์โมนกันตรง ๆ

ในคนจะต้องใช้ยานี้ด้วยความระมัดระวังเพราะเกิดอันตรายร้ายแรง

ส่วนในไก่

1. ถ้าใช้ตัวยาวิตามินเสริม ชื่อ เทสโทสเทอโรน นี้เป็นเวลานาน (กินทุกวันตั้งแต่อายุ 3 เดือน จนถึง 18 เดือน)

จะเกิดปัญหากับไตและตับในไก่ [size= 18.5pt; color: #050505; font-family: 'Angsana New', serif]หรือไม่ ?[/size]

[img]data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAUgAAAC7CAYAAAAHZQcwAAAgAElEQVR4Aey9d1Rc2Zn263XXumt9f03w57n2jNvjcbc755yT2q0OarW6pVbOEhIgcs455ypyKqAoQhUUOSugnBNKKCAEEggJUEQIBAI993lPQQe37bFnULttF2ttzqlTpwKbU7963rh/Mnj7DszDPAfma8B8DZivge9fAz+B+cc8A+YZMM+AeQb+4AyYAfkHp8V80DwD5hkwzwAwZYDsu9iFS+fP4fKFTmV76UIHujvbcZHHLnV14HL3eVzuMg051zS60ddzURm93PZe5O1LPeiXcfkSrnD0X+7BlV7TVu6Tfdn2XbqonKc8no/r5XP2dl9QXuNiJ1+T70NeUznG47LtvXhBeV0594o8vkden4+VwdsyLsl742v283Wu9PXiqozeXr4ut/19uHalH9euXsFVbq9e6TNteVxuX+FWhnIez7l+9erX58pzKUPuv8pzlcdf4fnyONPo6+tDP8/r773M9yB/Mwf3e/n3XuTcdfNv6jrfya3sn+d+By50duDc2TYM3Lxhvp7NM2CegSmegSkDZKq/M8IsFyDGYSXC1y1BiM0SeK/5CoE2ixDjthbxXjZI8LaH2tcRaUHuSA2U4Y30sECkhgciMcQX6mAfpEUEQRMXgdyESOSqopATH4Ec2U/gPrea+EikRwUrIzs2HJnhQUj0deNwQkqAq/IawbYrEe9pN3HMBcn+Lkji+0sOcFFeOyXQFZpIP2SG+iBdXjPMDykRfkiN9Ed8kAeyVWHQqKOQl5QAXUoSClKTUZieAoNWA2OhFsYiLQy6XBRrsziyUZSXhZKCXBTlZiI/Ow0FORkoK9aiqrSI23zo8zXQadKV4/l5mSjW56GwMBf6Ih3yNdnQZmdBy60mPQ256anIToxHOucgKyEaWapoJEUGw8/ZFh52lvC0s+K+HbwdrOFsuRL2q5di+ZyZ2NRYP8WXhvnpzDNgnoEpA2QaoRNCQEbbr0Sk7XKE2i1DgM1iBHEb7W5FYNlC5UM4BrsjI9QL6SFeyAjxQ1ZUCDKiQ6AmIJNC/U3giwsnDKOQnxQLbWIsQRnN/TjuxyA5PABpkUHK/Voe10SFQu3jiiQ/F+RGBfB5PRHrYaO8TnqwJyEor+WBVEJZ7ssM8+LwRk5UILLCApT3kBsTCg3fQ3ZsKNKiA5GfwtdNjkOuOl6BY1FGGgyaTJQRjuV6HSoMBcq2rFiHcoNOAaaAsKQgT4GlALHaWIy6CgMqSwpRyseVFuahjI8tJhgNJTqUGApRVlKMonwtirR5KNblK6DMy8pUIJlFSOYkxyNLzb+ZcxTo7ggvQtHXyQaBbg7wdlxHQK6C3aqlWDn3C2yorzFfzeYZ+Jufgdu3bmJ4eBiXL3VjZPyv/+dMGSBzYwIQYbsUKldLxDqtRrj9coQ7rUQIt9Fu1goc473skRXujawIH0LKl8NfAWR2TBihF4gUwi8jOpSgCldgWJSqQgEhoSMcZZunjkYyoZbJc7J4Tj7hmRUZojxPeqg3dAnhfH4/JBDEGr6frHBf5ETz/HB5PR9kUyXK0FApamPDeF+IAsZ8qjUZWirUbG6LMtQo5NAmy5ZwzKFC5Cgn6ASONYRfdWkxqgi/2nKDohTL9fmKWhQlKbCsqyhBQ5VRub/CIEqyANVlelQRmmVlxRwGlBtLoC8sQEEe1aROp6hIXQ7VJocmNQl5qYnQJMUjJSYcIV5u8KVy9HGyRbCHC/y577FuDRwtlsNiwWwzIP/6nyXzO5iCGTiyrQpJGQXYtu8ARv+eAJmvCkGEw3KoPdZB5UHF6GaJGJc1NLWXIcbVimauswLJ7AjfCUgFcEtAUg1q4mjSUr1l0nTOjg6DKEMd4VecokJRcoIyCglIDaEoI5dmdiZVlRyT/UKqLE10MHQqmt80m5MCPVCUGoPsmEDkxgYjJyYYeRMjNzoIeRw6vmYeXzOXalXAqKM5L6+rVcVBn5EMfWYS4ZiCYipHI6FnpHldToVYpS9AfXkJao16VBJ6jRVG1PG2KEtRiiUFWsJQh/rKUjTVVKCxuhy1ZUYCtRR1PFZfY0QNwVlRXoZSAtKgL4K+QEdA5itgLKaiLMyhuZ2WjJy0JGiSVUiNi0JkgA9Nawf4ONoh3NcDwW6O8LWzhuvaVbBePA+bmxqm4PL8cT3FyNAArl2/ics9XegfGP6Tb+7q+RPYsXMvv8hUyK3c9r1z740O4Tx91f+Tz9zonWEMDAxg+M4dDN0e5P4t3B37nzzT997W9w7c+96R+3ngHk6fOIS27qt/9osMXb+Mgy3HlPOv0qd/9eZ3/y/37lzHlk1bsH1DOULjM/+ACrzLuMT5P3Ac6O8+i80bG5GVmomL10f/7Pd0P0+cMgWpifVHqMMyxAkcORLpc1R5WCOMJncMVWWynxOS6CP8NiAzqOSyCa6ceJrUHFlUhjmxEQocBX76NLUCSX0qlRxvp9HfWJAYh0KqKgFoUUoCCqguCzlEDRZQYaaF+BC6fijNUvE5Q6CNJwjjQpAfy/upMHVxodAKTAWQvC+XUM1N4GsmEbJUlXkJBGR6EoozEvlhy1D8jgK/8iIqRAJwEpB1VIAVPNZYUfotFVmgmNnio2ysLsP62koFkg1VZYQjwVhNUFaVoqayDFWVFSgrL0VpqR5lBj0MBQWKuS2gLMzNRg59kTmEpALI+CjEhQYqgAx0c0ZcsD8i/TwR4OoAd2sL2Cxd8PcJyL6TiImMRPWGbfjux/D7H4l7Q70Id1yFZYvmYY1PBO78/ikjPUjkvP7+8bE7t9Dde+33z/7O7c2FmVjw1Vx8OWsm5sxbgIXLVmLfuSvfOecP3WjcUIdjFwf/0F3fOzZ8+SzqGzZ97/j9PrCzuQIbDrX/2S/T3tqMIN8gNDZsRF1tLW7d/f2H3kNZij9WLVqMOStW4fil7804P7NJuDz03cd1ndgBlToNlVV6LFk8F8d7R757wl/p1tQBMspPUZBxntaIZVAm1nUtwbgWEY6reZsmNn2QEixJD/agX1B8gEFUgQFUgKGEUgQHAy5UhVlUkPlUhAI/Q3oiimlmi5IUSKYxmKOAk/tFPCbn5atjoeNWSyVYRJ9lBs32jHB/qk7ep6IZzucVpaiNCVGgmE9AipqUrZaQ1FI56hKj+XxxBGkk8lQx0KVStRKQpbk0rfPoTywpUkYFgyrVoiAJR1GQAsgGArJGTGcGZCroVzTochQTu6mmXAFkQy3hWE2IEoy13K+spNrkY6sqy1FOQJYYimHkMNDULlGGTgFkbkYq8jJToWVwKJ2qNiYoAP6ujoSiE6L8vWlyu9AXSb+krSVsly1A8/1WkGPDONayF4NjwJ2bvdi1Yw8GaQMN9F/HjSuXsO/YaeUSPrZ/G/JzOQf1m3C+4wx9stlo2HZIue9W/3ns3ncEo7evoKG2EXwqXL94moGqLGw5cGriIzCO9hMHoCXMahqbce5CF4ZHb6O5zoicAiP6b8mjxtFyYA/OdpkgdfpoC4+PormySFHyfpExuD3xbAOXz6GAz7Vxxz70MFvg3vgY9m5dj+bdR3B3dAQVWhUyyzfhKJ/vXI8JlK1H96J/8BsFI+fdvn0baQHOyG/Yj6GhYYyPDqCurADG2i2YZMTpQ1uRrdHiVM91DF/rxBefvg3v9CrlnVxo3QtNTh5au0xqbezWVV4/eSiv366o0RpNKN77YC7aum4C926jmr7tiqadymOHbvbz792Lqqp6DFJiXj57GDmaXBzv6DM9d3srDh7YDZ1WRzV4feIv53zUlKCorAFDMmXf+rk7chu7NtZBqzNg68b1nOctVHUnkcf/w6bdx5Uzb/Z1YdeuA7gzfg8jA/04fPgoZEbu3LiASF9nrLS0x54T53D66CG0XzT9TedOHUfn5ZvobNnMQGQpIujO2n9+4gti9BbqjYXQV9ajs/sSFeQdHOFzDoyYNHPL9ipYWqyCq284mvcdxG1O6uCVbuzYvQ+3hm/jxP6juKWcew897Sew93Cr8j7lWmysNCBHW4gL/ab/+gjndhM/a5rcfJzt+Sa743pPG620bGzed/Jbs/Gnd6cMkPmxgYhzsaD/zwbRrmsQ6bxaAWSk0xoFkCk0sVMD3JDJwEk2fYNi6moiA0yQYqRaRzNXAjZZDLoo6pCmtQBSQKmjahRACkDltijLAqrIPEZ5dQJImsaFVI+laSpGxf2RGOCpAFNHQIp5LZDUUS3mE5QSnJHXzhdg8lghlaM+NR6l6VSpfK5cwlb8j/rsJJTmMDAjgKQpXUU4VtB8rqU/sbGMJrb4IAlLUZLibxRASiBGACkBGgWQdRX8lhUoGlBNMNbSvK6meW0kcMuN9F2WG1GiL0apAkm9AsjSokIGbXIYsMmANjMduox0ZKhViAr0R4inG4LcXRBNczvc1523XRQ/pPWiufdfQQ71wM1+Pjoo5c4caMbiObNQVNeIzHjOH+fCNjoNx7bV4Z2XXsZKKwfoSstQYdQiMioCy+bPQ2HzEfScPgRXexvEqZKwcdcJ3DjfgmVffQ4XD38sX7oYjQc7CYcB5GSlIJF/s5PVaqQWbcXVi8cQFhnBAJUVrLzVuHbzCoI912Gde4AC2RgXG2w6flm50u9ePAAnv2Dlw3yz+yhWMYDl6O6LVUuWYUML06fat8Fy9WrYrrWjgq9ARGwUDraeQZCTBax9oyAf1xCXedh6dhI033yA8qN8UbZdvgjGoUsOg39YJEL9PZFcUI/2o9thsYKuJPqNE1KLmELWhq9mvAO/zFp0HmyAxWoLRISHYOmKdWg9243sSH65hSYgKjwcmw+3oS4vAu9Mo3JqvwxtUjiCwqIQ7O2G9BJ+0bRswswPZiIxpxhHdq2H9Zq1COdzLVtugaOdV5ATboWZyx0REeCB+WvdcWP0LmpyVfDyD0MkA6GBsdlUeiYQyV9z+dRhJEXFIprZG2+89AaqdxyhSygfYeFhWDh3Aer2n8WxXY2YO2sGqva04sKxbbCyd8KFvkuIZOD1oy+XIkqdig2btiPKZR2s/aOUSRI/f15di7IP/meCmFlysItK8N4tRJIJS60c4Wy9ChFZknFxC07Wzjh5ha6Ke8P8zOTxCySHX/6uCE4tUZ4jj4BdauuBw7xu/Je6om2CdfWZsZgxZxkOnr+J1u01vMYiEU1RtGSNHTqu3cHp3U2I4vUSTZfd4pWWaO2na6TnKBbP/RIOHn5YuXAJyrefmXiff3ozZYDU0d8Xw+CM2tdWMbOjCEtRklEuTPHxZFQ5kP9sjkxGkjUMpGgJLvFBKuqO6k8Amcl0FlGQhYSgALCYICwkKLVUdQJF8RGWZiZTVZoAqahHmtpaRrwVQKarFAUpgMxhZFoAmc2odIE6AoUqBmIUJUl/JE1sAWQ+FaQ+JU6Bo1FgLOY6IVuSk4oSTaoCyEodAzOFNK/zcxVA1jHy3ETlJ2CsZpCmhnConQCkRK8l7UfxP9L32EgVWVdXjmoqSAFkjShJmt6iIGXUVleirJRBG45K+igN9EWWEJDig8wTBckAUT5HDgM2caFBiPD1Qri3J1RhQYgN8lUA6b5uDeyWL8I2KoH7+jN8CQFea9BJi2mcZmmRyh2eNPWTYxKg4heQc3I+Tu7ZCg8HF9g6e+DI+YGv386hDTlYF1uo3O45dxJHThKE/Ll4sAavPfsGjlMIHt6QDXeqrXt3bjCtyQehah3aj+2Ci70bvnmmq3CwdUf38D1cPNSIdQSmiKNkP1dsPdmrPOdA+y64BUcq+30nm/HyS69jZ/dddG7NQVBSLm5R2YmS91pnjc37TyA6LhCNJ66ic285Vjp5KY9TB1lgd+c3r6oc5K88vq/yXR38vLfh808+wDpHFzhaLsMCxxC0Ul2vXrgYUUnp2EPgyU8E3Tr7e25Dy2u+fMc55dg2fRyBWsbr2wer+eEvpiq8MjyGq8e3IDa5GKM3TuOz6W/C1skNtqsXwcI7Eoc3N8HXPU15fFqEJ/LWmxTQvvI0JGVTKaUEwbD7gnK/v28ADp44AcsFH2CFjROc7dfiyyUWOH9LuVv51XViF9ydHFFUux3luVGI0n2TIra1JBWhGbUYG76JJN8VyF2/E61bSjD9s/k40N4DLUWKi7M9orIqlec6udWAVY6eyr6W1mDRepN/UgAYTJdaq4jLsatYTDXtr91BCXoOjo4OGKJV4O/ujwsi+u7eoggKg1dIIs53noTbSndQRyPTxwqrPOIxOnYLQWv9cPRsB7bvOYDBa5eYwWGJDUeZN3z+MNJSNOi7cYcZML4o2dGBG70nkZ6SQaAPkx8URU2ncPPcNrzy8uvY0zuOtiYtAmN0ynv+735NGSBFQcY4reLFao9Ebxv6IS2RQB9kgrs1o9iWSKQPUnIfMwSQBKPAShSkAFIngKOZq5nwQRYRjuJbFCiKihSzWrZGKosq5hqKmhRfpKjJQprS4kssYN6igUowgSk/KuZFZvHbo0D8iwzSCCjzRUHSrFaGvKZialOR0iwvE3OaClLUqOJ/JIT1WQLJLFTo8ghIpvcwQCMKspKwFEA2MjBTR/9hHZVgNdWjkea2RLBFQYqiXF9XifX1lWggIOtqylBPYNZWMqpN/2MNAzvVNM2rK8poXhOWCiAZ0SYgjcVFBKSG/kcCkn5IXRYhSVNbHRlK5ehL36O3AsgoKpdQKgyJZjszkn3fAXmnF27WX6D2gOmDeGZzBj765HO0dvfxQl6JT+yjJ661e4i1Z6BOs/nra29PUx4BWkbT+io6ugRko9izez/O7N+AsLhM5bwd9Rr46jah72AjFs2xQlVtOfxcrGHt4oQJ4QAMdcHTxQ89tPWGL+zFimVz0Eb/YXqINwFpUpCDnXuoYK1w9tI19J3agYBQE1hOrE8nIFMn3lM/PN3ClP3oaH/UtxKGt87AOzySif2X4bjmC2yaAO7EA5SNALKCgBy/cgQLV1qj48oABmgG7tx3CGL9Xb3YBmN+Gr6auxD7T3cjkqJh/6UhBZAVOzuU59imj0FkTjnujd3Fvm3rEcRApnNYGjpatlCVFWHw8kEqoTUMUtzC9d7z2NdyFEc31SLIK1t5fFIYraONJnfGvvJ0JGWV0tIIR+W+87x/nJZFMHbt2wUb6yU4eOEabtE837N3D+iB+PonK3QVnMISlS99a6tV8M2p+/q+ZkMGoql65WdHaRQcPVzpA96O/DSmndUeVo5fOb0FSz63gWJYD3fCN9ykII1ptL4ajyrngE4Ob/KgZNsZuiOu8loNQqfAsP8oPJkLfWt0GG5rrbDhWDduduzBgi9XoqymEiFUkKsWOCvPXZIQhPSKXcrzhVoGoONyN9yt1uD0tVEUJ0Wi+cR1bMj1wDI7P1yl76EyW42avRext4xKeI0TLl69i416WmINR3G1fSc8IjTKcx2uy0NE4g8MyCJ1GFTulkjytoWafkgJ0CTSDFJ72CCMyjLB117JQ5RcxJyoAAWQEk2WdJt8qkcBpJjKOprNBapYBYACSKOAKoPmLqFVyaCJDEMaoUmICjgLkuk3ZDCmQB2JYsIy0s0OGRGBBC+VaGIUj8nzSRpPKFVmpLItYECoiKpSx60EdoyEYwlfS0x2AwM0BgKphCZuKZVcZQFTdqgSBY5Gmr4CywZCsYFwrOdoJCxrFPNach1N+Y7ikxRAbmioRkN1BeqrRE1WEpI0uQlI2ZdtlbEUFSUM9pSWMF+yBEaa2+UGA4rz8uh/NJnYRUwwz+OXQwIDVFGKae2F+BB/hPu486Jj7qm7M5xWLbv/Jvb4TQQ7L8Bah2hcoVvpcHkYXv1wnmKSbsz0xOvznZWL70BzHn1vs6FvOqLcll/ba9LhkFKGnlMH4ezA6yAjA/VbW3B8kx6+EwBrLk+Gc1Ydrp/ahSWfzYZu02FUpHrjtU/nfu1PxGAn7G080X39BnID7TBv2WoUFBdj9sdfYHubyQ822n8aq5fOQWSGHge2VMLZzwTFlho1vGLVyntqbc7F62+8j7i4GEybNRsbz9JvMHAK8+bMhL2bF5ZZWMDQuP3r9z+5kxHojKJN4qMbpRvHAfZewQijeo3KLEP3ucMICGABQ0YmLNfZ4+SFXqSE2MExQY+z++uwaqUFIiNCaWJb48jpLlRqEhCTmIEYiobwVD36zh/EvM/nYP/JLsQH0BT1CSUUnaAqasCZ7fVwt09U3saFAw1YtWIFIiLDFBO7pZ1fUNEu0CsKdQze9s5o6b4JfVIg1tp7I4pZHe5hKRj8loltzPTGvOV2OHHkJCznvAPLhIrJPxGN+WoEJ5vUYUOqA16ZvkjxOxfGByGrhv9TflFGeK/G8jWhSuBstzEZr731HuLjYjHnc7pdmk3qlrIQMf62WGHng3aayE52XrhMuT/ecwD2Tmtxm77gCKrbtTTPjx/ZjXVfzYO6YiO2VKTghRc/hXgu45n9YuUaipgYf3w2bTn6eaxtRwWWL16IBautcerKCOpT7TBrqQXU6gR88dks1LVcwV5DAGbMX8ygj4pugs+h29yOzgOlWBZs+jLeW5YO/+icr//mP7UzZQqyiBI5kVAUOCZ6EYyEY7KPHZK87Oh/sKSqc1AAKVFsrag6mreiIvPpf9RyCCCLaC4XUhkaUqgcCcFSptuUZ6cRjikom1CPFQSGqElFRVJlFiQzoZyVLwJIMaVjPB2RyqRziWoLHA2pcVSGJhPbQIBqJZpNMBYTngLMYirIEprVBgaDJOgjMC6j77GcvseyXPof6XsUIEpwpkyXq/gia/SFil+ylr7EJqpCSfupoLkt0W6JYH8NyMYaArKKQ9RkDRprqxiwKUdTnQmcdQzUVJcRlEwDqqmoQKWR/klCskRyIrNYXZOZhmJ+IeQS3hLFjg70RZi3h2JeSxQ7jAoywMUe9isWY8v6xj/1f56S+3rPn6Y6OYIxUUtdrTQlTR+G2wy+7DxgAuKNXppBVIdDctLET39POw6d6cI9Hjq8qxmbdhxSwDrQ24ljrWeVs/ounsXhtm7u38Oxg3sImKt0TV3D7j17FX+ictLd20qw4A5TbE4d4jmd8pEZw47mbUqQRjmHjz/X2kIIddKcvoyW46bnv0Gf4LEzJtO3/ch2VjLpkMvqpcLyetBtxc/zADZv3kJTbRAnjxxEV99N09N96/e5E0dwvnfCN3nvNr84dSiqaJqIjI+hZWcTMjI1OHLOpGavdp6AsaZJ+Vs7ju5CVlYuTlwwBZYG+7tQQpeMvmrDxOPvYjO/VFvaRGEPo4qVWCU1m5XH3u7rxtEJs13eTueJ3cjO0uBYh8mtcObEYXTJt5bM3eEWXL0tcz+O5moDtMVVuEk34Ld/JIixa/tORVVePnccB0+ZrAI55/L5NvpILyqnd585jJZTokwBCcCcY/CJ0hdHDuzCyfOm1z7C/2eBrgC5tHq0+nIq3yHlfPl1/ZIE5Q7jzp1BBmSOYVhxN17D4ZYDfHcUk7yedu5nsGxsjO6U/fQ18n3cu4O9TNeSt9zeshs5rDLL5qhq2I47E5fU3o019GGbTPlL7S3Q5eUor5+vr0Df4Dhu9pxiRogc4ygsRRf/wUPXu7G/tV3eFq52t+PE6Q5l/7/7NSWAlAu/ODEcKT62SnpPii/L/JjmI4CUEsQ4DwJTAMlqltwoMa8l5YZgpB9SNxGgEVO3mP7GEjq5S5n/J3Asy05VzOpSwrGMSrIqLxMVOelKVFui25KaU8iqlwKBnaJAIxDr5azkQWqYIF6YyKRvKswC2SZGQs9zJIIt6T4CyCICUnyQYpobJPjDyHhpdgrhyH+ImNSc5EqqQoGjQLGK+Y3ig5wM2tRzf4MoQkJSksInSwsleXxjfRU2NtZSLdagiekQG1kK2FTH27XVWN9Qx2M1VJGEItVjNXMi6wlSgaWY2OUcBRoGahig0dIXmcv5EBM7LpjJ+PRDJhCW4oOUfEjFxF6zAls3NP13/2vz/eYZMM/AXzgDUwJIeU0xsdUT+Y/JBKUJktz6OyHOfR0j2C7IYnlhLnMfcxidElDlMqKsIyglwCJKTgBlTE/mEEBSyRGQYvIaqSArczO+BqQkj+up+iQ1R58mieRUnnwOSfWJcneAmn4MnZoQpqo1pFKZEpJiUuuTuE8oipI0SPSaw8CUHhnFNNlFuUr+YxlBXEOfYgW/4csVSOYrvkeJYNdLio6k+zCyXcd9SfNpEBVZSZ8io9dSabO+toJpNwJFAWStAsj19XWEI1WkAJOgXF9fr6jLMipGUZACyBoCUm6XFYkfMgcF2dnIZR14bmoKq2kiaVozU4CQTGYgK55lmbHBvgh2d4KXzVps37ThL/zXm083z4B5Bv67GZhCQIYqFTRp/o4m5ejnwGANFaWPAxIkik1ASoqPhik+kuaTLQEaRpMlkCJ+QKmCkSiyqMcyqkejAJKqUUxpAWQ1G0PIEAU5GbQROJZkEmqsm1YqYQjICBe+pr8bHxdFQIbTfCYIU+iLpIIUMAoky9ITYKTpLZCUxxqZ1lPC1xFAS+RcAFlLc1kAWUGzWmAowRkxtSVAI4AUWEoFTT2VowRlxLyupMktuZAbaCo1r6/FBgJSlGIToSiAFCWpQJLHNjRQUXJbziCNALKhpprPVYly+iIr6YfUa6WihpBkbXY+lWRKbDSVY5AyEiNCFEDGM4Uj1MsVHkyHMQPyv7vUzfebZ+Avn4EpA6Q+KQJJ9D+m08EsYEyimR1Pn2SsmxViGclW8iCp7DKZKC6AlAh2DodWiSgzUZxpOQUM0oiJXUL/o4xyBkskol1GQNbS7JVRpWGQhkqvlH5IA9N6BJCSy1jIRhaSKhTtKqrVneCTwA+hSx+l+CaLxcdJCItpXZ6hQjkhWUI4CiDLWVYoQJ5MLSojhKvpSxRAioktMBRICiAlB7KGEBT/owBSUY/cSqVNFY+JitxQV0WfYD02NVBF1hGGYmJTMW7iEFgKDJvq6pStBGlqysuVfTG5q+iHrGHKj16bTzObnYI4BJIpMVGMXoZM1ToAACAASURBVAdDzfw3dXiwEqiJCfJhXqQjPJnqs2tr81/+3/9fPOLuQC/9SxKwMP+YZ+DvdwamDJCGtCiqRRvCj51zAllWKH5I+iAlDzKGkEwLdFESxdMZtctkWoYAUknYZrS5II7tzZhfJRHsUoLRQDVXStO6jLXQuoQYAiyFia9UdQog05VzJOpcJCqQ6m8SkHms007wcKQp76MEbYoYpBFISrlhMZWj+B5FNQogjUxbKOXjJYItgCzjkLShEm7LBZD0QZbns5qD/sda+hrFBylRaxkCzBrCUKppxMSWnMhKnldFcFYx4i0m9pb1dYwsCxQFkDUKHDcSik2EY2M11SJNagFiTQXTgKgcTT5I+jEFkBz6/Hym+GQSkFkmQFJBJjIKKkMdEUwl6c+kWi+EsnGFr70Vdm/dfF+v0nt3h/h35yA5qwiXr/SjJi8J6fp67KfDvHLDbiUfcee2BuxoNTn47+ubMT+5eQZ+oBmYMkAWp0dDHWjPMj/pzWgHNXMhJSdSzGvxQSayw04SS5SSOVJoAks3H6lqEQVZEM98RSaJF6mZk0gYCiTFDylglOoWOVbNyLIAsoJRbX2yKeosJYIlE4AUH6YAUuXphNyIAAJRAjcMwtCsljxIiVhL5FxPBSlwlFGiBGhobkseJEeJQFmTRkimmNQjcxoFkNWEowBS8UESkIqClARxqkVRkVJVI3XaUnoo7c2kiqaZ5nUzgzHrGZRpIgxFPSoKkrAUM7tOAEkwSpRbTOu6ykpGsU1pP9LYQkxsLdNhdEz3yWdFTaoAkupRzGxVGIM07GMZxcqJSD8P+NgJIO+vguw5tw/2Duvg6WiB5Lx8pKnisbWlDTWpYfho7hpcYZ5dmoo5mtUHf6BL1/wy5hm4/zMwZYAsTIlgbpg9UoOlMa0D1SLTbagk1d4OrNGWckOa3F6O7NVIaHKbGWoCZIGk+FA5aiJYDcDgS2V2OsGYqmyrmNIjwZMK+iKrme5STRUp+8VsZGtKy4liChArYBik0aew9JA+SDWTxKXu2iAmNgNHxnRGxxnFLiYgRUFKio/4IiuzCEQqyGI+VtRjCZWkpBOJj1OSxStYh13FAE3NREBGItjie5xUkJNbMb0FmFJpU8lzaqgqpVGFmNliXjdUMQ+SKnE9TevmhgZFPdbVEI68r4bpP8o+b1ez7FDMbYlqV+j1Si5kPhWkAFLLapo05uyJeowO8FPgGBvszQ4/7qyLdSUg12L3ts339Wq5O3wDhw/tRSB7UtbtP43yLDYMaTyOkaE+OFg74Qpz3IrzopCx3mx239d/hPnJf9AZmDpAsn40yc+WHbudlSEKMob1lxFUHN5rlrCzOEsPCccoVxv6JO2Uvo2Sk2iQ9B7mH4qJLeV+AkUJ1MhWYFjAMkPZFxN7EpB6glSi3IVUgCUTgJRUHcmnTKWyKqSv0ZAsfscIwpbRafohjWk8lylBk1HsCvouRUUKWMXEFkBKUrrkXRYTkEaCukKbjVqJVtPErpoI1Ez6IwWKAkxJJDelAFFp8piY20oddi07+RCA9ayWaaAp3USzej19kWJW18lxRrLrJDAjapIqU5LFBZBK8jgBWZSbqwRpCpkDpqOCTE+IVRSkdPKJCfJGHDMColi6GcZkYm9blsZt3fQDXDjjCF7tpVS2VKSxiTErFCRpOsjLD1uZ++i6bjliS7YqOW4/wJsxv4R5Bu77DEwdINWhSGDttYBR/I9x7pYItF4Ep0Wfw3r+THisWYoYDx73dODyB26K/1EUXSkBJYDUMkgjJnU1lZuB0WRRkRKQ0cZFUk2mfQ1IMbdFVUrieKn4CzXJVJBMCJcu4PQ1Sj9IgWAJI9eiIsszxJxmIEaCMjxHfJCyLRW4cggcy7MISIleE5DyvGJilwog2YlGACn5jgJBZRCCk/sCyMl92SqAZA6kRLFFQQogG5gnKX5HgaOoSPE/TuZGNhCOAshamtgCRolmCyTLiwlIVtMIJCVIIyoykyatKEipw45nInwsMwKi6c8NZWK8q+Vy7Ni88b5fLG37a/D2869glaUVPpw+A0alfG4MXhZLYOvqx5QjL6iLapQk3/v+ZswvYJ6BH2AGpg6QqlBEOaxAHFWjNMyNk1Zn9isIyFmw+moGwl3ok+QHWuXjrJjX0jxCUXNUkEWMXosf0gTITEVBVmSJaqR6io/+2sSuZPmfRLAL1QK2VMUfWZHNskMqRQN9jrkxQUhhs1wdi+ZLUqKZ0hPJQEyMMiStx0gYl9CkliGgFEhWCCCl1JCJ5wLIcqrVSUBWspqmjoBsZK10HRvbinqUskOJYCuBGsJS9sXMFljKtpYKUpLEmxuZ7U8zupEmdgMBKNFrCdJskEANoWjKhzTlRtZKsIZDtmVUj5IHKeWGAsiCLPogaWJrktRceiGMyjGA5WneTBJ3RSSj9QJIh5ULmeaz/r5fLoPX+nDqdCuOtBzGsZNtuD0yprxmX08P2J0KQwNczOymqeXUfX8z5hcwz8APMANTBkhJ85FmFfHSwYeNS71XzkGg5UL4rV0El6VfIk6WW2BgJobmtfgflRxEBkzEJ1iootpjDqTkP4oPUraiHkU55rNZ7KRPsoKNG0Q9anlMItyVovgymTDOfEep5JEyxtQgNz4fE8SpIIvU9DdyK7AUv6MoRqXEkHA2VdMQoixvNBKOUklj5HNWMEgjvSaN8vo0sWtYklYnAZoi+hoFgASimNwCSsX0Jhgn4Sg+yK8B2fANIBupJBurCE36IDcy/1HgaBoSza5UItkCR1GQRtYWl3MIHHUsN8xLk56QqQogJcUnmp2KIv3cFEBGcBvFIQryhwDkD3A9ml/CPAM/qhmYMkBKJY20OxPlGLJuMRznfwL3pbNoZi9hqs8aVs/40qwOZBCFCeMEpSjIgoQw+h7ZeozRZwWQSuSabcYYxRY4SvJ2XmykAkOBoyhMHX2Seew6LlFuCa6U0nSWMkKplJGFwFLolytMCKXZToXK6LXAsYQ+SEkU10+cp7Q+Y/MKKT2UksdSVtLo2fhCXlfgLMnplVSvNVxmoVo6+HBUM1FcMaMJSVGKAkdRkVKfPRmoEUCKD3IjzetN9dVM72EEmwGYTUwSb2CUenNjI5VlI+Eox0112hLJFjBKLmQ5zWvpLi6J4oZ8HdudsVEFASk+SE0yG1Ywgh1J90QU+2rGBHqy7NAV0VSR7lYrsb3ZXEnzo/pkmd/M38UMTBkgc6SjOFcwjGGj3GgqySjHlUq7syTWYGu4UFcRYSgLZklrKqnBloqWAvoMpbN4HtucFbLlmZGAkvxHSRYXIEowRnIjBYYmQBIWvK2NoyokxCQ9p0RKDalEBXbpQV5QMWihZZcgg5QUEogCxxKa2sVUlXoqSr1ijpuSxiUPsoSmdi39mBVMOi+jH1Iv5jcVZSVN7XIqVFmfRpZeqOZCXLU0qSdbngksRTkq0WvC8+soNwG5iYBsVvIfTYDcyICMAFLSfASSkjguQyApSlLgKPmQlVyjRvFFSmefwkKl5ZmoRzGzs5NUSoJ4JLvHxDB6ncBgVLS/B6L93NnubCkBef9N7L+LK978R5hn4C+YgSkDpCbSV/FBpkhbswAnSGso2aYHuRJYfkwGD2ZyuL+SIG5qN8a8RAJSgjMCSGlaUTYBQoleK4CkqSuqTkxsUXayLWK3n3z6JSWoIoCUOuoilipKfmMGVVUSuxhruT5OCaPYJQzSlDCAU8qgjKhHUZUGRrhL6Is00Nw20LwuYZ6lgdDNY3WKhrXOeWwKkcX9ZPZeTOftrCj2kiScSiRQJOY0QVklVTMTprXSBo3pQKX0V0rPSEke38gItijI9VSPDVWS4mNKDleCNDS1JaJtCtZQZdLsFhUpPkhRktI4VxRkCftQZvILIiclWekLKUEaNQM0Ed7OiKZyjA3w4vBkSykPLty17AcJ0vwF15X5VPMM/F3MwJQBUhfP8jcGaHLDuaRCiBukJlt6Q6awUa40GtWyB6QAUpZlFRNb+jMKKKXlmfggiwm5ckJwUilKao+oREn5EXPblDguOZDMv+P5xowEKjwqSEn3YRRcz4a5GQRGMhVkLtfCLmR34cIYPxTHBqAoxhcFUV4oiHBHQRgj6ByaUK6T7WMPteMKxK6dh8hV7CG4ah5iVy9EvM1KZPm7IplR9xQ24M1k1UoKgZQSGgAdwVxbakoelwRyAaXAsSQ3m81Sc5UGFhvZ73EDW5tJFLuRPSDFxJ4sM6xnWzPxR4qilATxzRvWcyt5kGVKA13Jg5QgjY4+0Azme+akJCmQTI+PhZomtsAxin9jDPM94wjHWA4Pmti7tvwQaT5/F9e8+Y8wz8CfPQNTBsiChBD2flyHPLaEzwlzVwApajIj0BU5oWxSIetSE46yzIIMCZpIbXQ+Sw0lUKJnNLuCPkYxbSVAU0f/n5jboiAlSXzSzNYTkNI9vDSDjS0YgCmPJwADbFHsawm9nwUKPBahKngZNsZZYGeqIw7nB+BESRiOlwShtTwIJyoCcaosEK1GexwvdcOJ8kCcqYnByfJIHDeE4CjH8co4HKlQYXuOPzakeKBe7YcKQthIt0A5o+KiRmtZZSNNc2tKGHWm2islIAWUsqDXRi732lTF9B4Ccj1B2czAjESwBYoyREHWiVnNIYBU/JAsL5xM8yllbmUee0FmJHJlRnbzEUimMlFczVrsWPocY7ydkCBmNkcsTWwvBZD3P83nz76qzCeaZ+DvZAamDJCiIAWQAkdNKEsJmTCewfrrTEaVszikk49EsXPpc5R+kOL/Ex+kALKQaT7FbDYhgJTUHolk17FRhKns0JQ0LiZ2RWYyfYuMfNNkN0R7QGszHxXrpqHe8W1s8/kIR9RL0aFdiytVjhjeGog7O9lW/5AK4y1JGD2oxshhNQY3e+Fq5UJcqngFA5umYfyEHzt3spfiyG7mqWxhr1KOu9wf50p8d/bg3uX1GDtZhNt7E3CJz7sjbiZf911oXBYh18eJDTMY+WaZYQlzJvWaTDbPNQFSekQ2EY6S6iM+SEU5Eozid5RRy9ZmkvMoXX6UCDYBKbdlZcNidi6XVQ0zE9VKq7PctBSkiYKkiR3LqHU8RzLrzRMEllSSXlwIadcWMyD/Tj6T5j/jRzQDUwrIRHbzEdM1M0jA6KKY2pn0Qab5M/cxyANZTOKWPpBSQVNE0Mm6MCZAsm5azGaqRVO3HpWiGsW8lqRxMbtNCpKdxBkJT7GcjQK7WdAveRVNq57GDudXcChkGk6mcI0SzWKcy1+CLuNKXK63w/XNHhjY7IKrDWvQU7oYF3Pfw7mUX+Fizi8xUPZbDDRPw9DJNIxf24Z7Nzbi7uAGjA4Rinc2cy2hbbjbXY+RFnfcavwdLmQ9j5aQx7HR5klol7yAmC9fQQzTmIzZ7EBO1ScKsonNKzZU0+9I01rUo5jYUkkjilGUoxKYoUktt8XXKDmS9VSVoiYreLuUwRm9NlcBpNQ7i3rUpqdh0sSOoYkdx0yAFKZKqaQWm3mQ7muXYo/ZxP4RfazMb+XHNAPj4+P/47czZYCUPERRkFnBrkqARgAp+5lMu8kO4VrYVJBpQfRP0ryWBhXig5RE8SKCUSLYkihuYBMKyW+U8kLTlku6MoAigFQUpIb+xnAfJC76CPkrf4fSZc+jdtlj2LTuRezzeQ9HomfgROKXOJXxFU7lzME5/VJ0V1mhr3otOgreRafmZXSk/IbjF+jJ/jWGyp/A7S3vY+gM1y25tQdjNzdxDeBGEyCHt+LuTa5ZfKGcQnINblW/gc6MZ3A46AlstXkMhsXPIOGLFxG84FNGvhllZ4qPrFmzngtyNdMHqfghlQoaCchUUTFy0S6qRjGxxQcp+9K1R/FF0i8pCrO6pFTxPxq4kqKGqjElPobR6wRlpMWxGQhNbAFkrI8JkAkEZDT9kW5c/W7XZnOaz//4U2B+4N/tDHR3dyOPRRenTp36zt/Y2dmJPXv2QO6/ceMG9u/fjyNHuGb7KLuufOtnygCpZy12oqcVlaKY1qahYbAmK9hdGbLcQgbzFCVIo6xHzRxFpXkE8xB1zIOUXMjJlB5RjQJE6eSTydZeChwZ2S7nWtV5ET5QL/4EuXNfh37Rc6icAORez3dwKHQ6WlVf4GzmPJzNm4cO/TL0Vtuhx7gYbTmvojP7KcLxARMgNQ9gsPxhWtXTcLermEuZ7sTIzY1cea8J42N7ufTGBdwb6cJI/3aMH6CCrHsH57OfQ0vwk9hi8zgM859G7Mzn4T/3I/pE6R6QReDpi5R+kRsZuW4kKKWKpomwbKRKFLUowZfJIE0dgVjFiLXiiyQspYOPnFPKlQ3FB6lhek8qvyg0jLhnMICVwpZwKi61EOXtoijIJDarEBNbYOnBWvdd5jzIb13W5l3zDAB9fX2oZ2pdYmIiDh2iy2zi5+LFizh48KBy/+HDh7Ft2zZcunQJZ86cUY5PnifbKQNkIUsNZcmFSeUo6lGi2ZkM0oiJncSuPuk0szOCvbgmNdemFlObI5ddxXO5wFYOE8bzuJRAifRk5JCUnyKubpjk702FafJPlmUxcZwR8cQlM5A35zUYFjyLyiWPYqPV89jv/S6ORs7AafVsnM2Yi7bcebhQaoH+GkdcNi5Bu+Z1nEn+LdoTf4nzKf+BiwTkgPG3GG5+G8On1Ri6UkfFyAWWhjZifPwIF5gaZNOFuxglJMda1bi94WP0FLyE4+FPY8u6x6Gf+yRiPn0WwYtmsNSRASYd03wmACkqsoGdx+uZtlPH0UAYVrC+upSLGwkgFbNaAMl8RwGjKEnp4FPOBHSDpAwxrzI7LZntw+KQzQT2dPpoU1iTnsDlFqIZVRfVKHAUX2QM0348aWKbFeS3L2vz/j/qDPT39+PkSa69TjW4Y8cO9Pb24tatW/xMf2Nmt7a24sKFC19P0T1ZVIs/d+/exa5du74+LjtTBkippEniQl2T+Y8SrDFBklAkJGXxrhSmzmRy2ddcNssVJSn9ICVRPCuMKUBsd6aNMUW0FXObpqVeHY9kAjKHuYkVTOcpY2eefKbvKICc/QpK5j+LqiWPY4Pls9jv8y5OxMzE6UQCMv0rnMmZj97KdQzY2KIzfybOEZDn0h9Hu+oBdCb9El3ZD+B66UMY2vAKhg/74E5PBcYJyPGhTRgbP0pA3sD4vSGuuHYB4+0ZGGz6EJe0z+N4BAFp8wT0855A9CdPI3jxZ2yWwZZsLEs0AbJUWZahnvXbEuGWUcdGFJUEZHlBIRf4kg4/JpNawChj0h9ZXlyoALKElTuyJnZGQhzS+OUgQ7r5qCTNhwoy0sMBcQRlHM1t2TcpSHOi+HeubPONf8gZqGEANDw8HDt37vyjf//g4KBy/8DAwHfO2bdvH7q6ur5zbMoAqSy5QB9kKpvkSg6kKEnF1A6gv4wLhaf6OROS9E9yyQVZakF8kdJRPJtrWKezO00qGzBkhQco6T6yVnYB/ZJS/pfo58k8xAD6IdlENyMW+dE0sZfOQO6cl1BKQFYveQrr1z6F3R5v4FjUZzilKMgFaM9dhG7DKlw0LKN5/Q7OZDyP9rQnCchfoSPxAQLyV7hmfAjDG1/CyF5bjHWV4d4AAzMSnBk7hnvjfVxEs48NGFowfCYbg+s/QXfOSzgW/gy22lFBznuUgHwCIUtmsjSROZls5iuJ4rJmjax0WPctQNYwt7GKCrFKzyUbBJAM2ojvUfyQ4o+UTj+yYJeoyBJdPgSQOgZm0tgkN4Wllhn8osjkSGDiejRNaknzieNWzGsBpKflMuw0V9J858I23/jHnIFz584pJvPu3bvR0tLCJWdlTd/v/4jfcfv27Yq6lHv37t2Ls2fPfu/EKQOkKUjDxbkIR6mgmVy8S+VhwyVg7biQlxx3RzaDNTmiHiMDqSQDWYbIvMgwP3Ycd1FKBWXtmHxpbCulguzxmMhARBK7ZpexpNDIBbjymeKjXvklcr56mYB8DlWLn0YTAbnL7U2a2DNxMnEuOnJWMt1nKc3sOTiV/Skj2x+gPetttKU8QUD+WlGQ3Vm/xA3jI7iz8VUC0gZj3VSQA1twb3QH5fhp+iAJyHsXMHzzMMY72cJry1e4apyOYxHPodlWAPk4AfkUwpbNUrqRl1FBGmkeTwKynsqxmsu3yqihb7GacGwwspFuFStsCMXGCjbLlduMbDczR7KRqrK8sAglXIumhMstaJKTudRrBAEZhSyqaQ0DWGJiS5pPpIctIjji+YUj5raXGZDfu7DNB/6xZ0DM5ra2NjQ1NUFP4SHg/P2f69evQ0C6ZcsWiNn9h36mDJDig0xh5YwoRxmpXNVQ5WENtactUqkgUxRAMqJNQGqYopJDME4OMblT+MHPZC11IatrtFwaQQnkEJJpDOwkE5JGwlIaT4gPUkVAZlFBlsx/HpWLnkDTmiex0+0NtER8ihOqeTSpLXEubxFOZ3+BrqKl6Gd6T5eGKjLhIbTF/Ac6Vf+Oi2k/x43i32Bk/UsY3WWBkbM6jF5vwtjobgZp2gnIAW4HMTx0DLdPqDFQ/zEuFb1FQD6DZrsnYZhHHyRN7IgVXyiANLKhr+RCSgMLWRq2hu3RKnRcGZFBl1rCsVZfgkYjU30IxoZyKkiOeka2G8tZdUNoCiANuXko5FKvhjwtFSOBGB7KFmfh3I9TAKmigpQodrS3HdN7bBRAhrNTu/vqxdixsfEP/X+n/NjY6CDn6NZ3nnd0SNT2Nz+yPzpkWlh+8ujY6G2MjXzXpBkd6ueX0OQZ39/+ibu+f/IfOTI2NoahoW8Ws5fTxsb/N898DzduDeD0lQHcnXiaW4MDaO29/kfegfnwX3MGxB+ZkJCAY8eO/cG3IZAUkP6xnykDpFTSJLNZrvgdBY7JXLAr0XPdhHntRFgKKJ0VQGYzH1IW1lIAyfVjREmmMuiQQUAWyTrZUoLIZRNkm8lobSqVpzSVMLCuOifcC4lspZZGH2TBvOdhXPgY6lc+ha0ub2J/2Awcjp+PU/m2OEFInjY44kKVHy6UrcNJDSPc6QzkqF/BwajHcDzpKVwyfoDB7YuZ5+iHwTY9BvuaMXLnoCmCPT6sfOhH7vZiqDUZN+o/wYW8lwnhF7HB7jkUzn0KkR8/i9AVs5XVFQ2MspfkcGnaiU4/0u2nkknfZflaVtwYsZ4gXE84Nk6AUUApUKzjffU0r0VNGqQHpCYHxTm5yGCARpZ3TY5gk4/EBGQlxis+yBjmQMZyKd0Ij3WI83NBiPM6uKxcgK1NdX/sfzwlx+/dY8jqdjeGzrozLcoOY0MMXo0SEoPtGDz6CUYuFTF3tI/jKkb66jF45AOMDbTynJs89xKG2n0xdHrtxONu8XGdGDw2EyM9uRgbvvyd93jlRj90+8/g1oRf/TbNpNZrBDMd7T23hzF0ZxRDI3dxZ3QMt4aHcXlohG6RMVwZHMKVYQbW6GwfHTPRS/xMk6bT3buj2H/+Atafuozu6wO4OHSXrzuOs9cGMDjG574xgN6hUfQPDuMWn3uEQ37EeW88cBq7L8kXwz3sP3IUAesP4jbfX9+tQWzv7MG2kx2wrNuNvOPncYnPMcr3I/TvunkLl+/cxcDt22i7OczHj6Pj+i308W8YJLgH2FNTnv9Y/w3cGB3Hdf4NcmyEx/43GJf3bf6Rf8E93Lx58ztBmr9kXqYMkFJJI4ni4neUGuxEBmzUBGSyt6ncMJlR7BR+uNNpFqYQlGnsSpMjlTUcGgIzmX61ZJrZxUz3KRIFySGAzKZ/MsHdgcGZYKXRRG6YN9RWi5C0Zi7y3VbB6LcG1SG22J4eitMNlNLbanGxZSs6Dm5G57Ed6DvXgrb9zQyicPXC7FjWalvDed40BKz9kq/hzZzFfJw4tAm3rp7HyGAvfZBXCMgbnFlTPtQYt+dbtmNfuRqbMnxRFWuHPJ+lyLCfj5gVcxHtbME1bLg2N5Pa9SwPrGV99mSvSDGvq9hHUgEkgbhRzGtum8qY/iODsBRlWVXE1mncVhTQxM4hJDMzoUlUIZ3lhUkREdxXIzNhEpASuXZSTOwEtj37GpDr6/+S//tffO742F3cPk5XxL6fYGz/T3C71QZ3rp/B7f2vAgd+gpE9/wdD3aUY7mli3ug/Awd/gqH9T+DOtVYMnfLF2N6fYFwed3w17tw4i9sH38E95XH/L4Y6Mr4Dgz4CUr/3JG4In8ZGseFYB7JbzmLfhR4EbT2E0pMXcOJcLw609+Fo10Vk7T+Lnecuo5SLiGVwHOs4TwiNKH+jRDDPnetQ9vecaYeO9+84cxkHz/eg4dRF7DlzHkm7T2JXWw8OXbiExtbzyD9wEvVnu3Cs87KyfMTI6Agq95/C9gu8LvhzdfAWtp7pQNe169AfP4u6M104cO4CnJpbUH2qHel7z+JI9yXsOtsB1Z7jqDjdhbbL/Sg+fg7reX7IzlPYeaEb9UdOovFYJy7e4IqRZzvRfOYiyg+fhobvobWjG+bWw8p0/1V/TRkgtWwKIc0qJEgjI5EBm1j2gUxwE2gKFJ2oIF0IQYLQm0EbQlJD8zmHcMzmNtGTjSMYcNARhDLymf5TwIqbHAIxynEN0gNcURTLVCDejnVYgRS7hShic94S12Uo85iP9ZEW2J/nhcOF/jhW7I8jOnccK/LEqYoAHNZaoynkI9T6vYd679fR4P0MNvo9hYMJb+CscRb6dnhhpGMj7lzcheH+XfxGb+M3jwmQ98aGcON4KS5tCsZx7UpsjfoCNV4fQWf1CWIXfYpYpzVUkLJwmCxDm4IqpuhUcyVEaYcmClJM7BpGsOsMpYqJLWZ2Q2kZl3Fg+o+yz4oagrG6iGZ5MfMgCchC6QPJ5PMMRq4TmPuYLfmgzIlUsWlGLEsLY+l3jHa3hZq5pVFcwsJVOopvaLjvF9JIPxX2NsJwO0evCcjDp5xxd+tPMLznQbLsNudtHMN7n8Zdnjd8fKXynkav7ebj/h+M8tidgdCYjAAAIABJREFUS2XKsTtnfEyP2/0AFWTf7733u9h89IyyUiLGR6HdchAB2w9jOyGSRHht6SDIDrcjc9dJtFwZxNm2bsRuPY4dl67iYNtppO46gkP9otaY//8tQFbuOYSQDUfQfNL0eif5uKK9p9BwugcHTptU7PGz5wm289DtO4ZtZ3qU5WzleU53XOTrXpVd5Wff6XZsaDuP2M17odl2HG00ucsOn8GxSzdwgNBdf6YTNUdPYe/FXhxt74C8m/buThzo6oPxyGlsJqzjN+5H1s427DnVhfh9J7HpZDfO9F5FYWsbdvPxgxOvZd789WZgygCZG83FpNgHUkzrNK5oOAlIU4CGJjcVZJKXbBmsYdPXTC6/oGFvSFGQOaHeyn1qfthFKeqkXpvRbV00zW+a1AlulvRPOrM7D6tw2PRCZTEfKbNfp5n7Ksq+egp1ix/CFmvJhWQ1TcQMHImawYDNhzgR9xGOJ85Ea9w7OBHwKI76PogT/r9GW/B/oSPyP9Gb/hBG616g2lkKUP2gj9UoV5kuc09W5jOZVyzI5pWdCOycjSvFr+FMzIvY4/489Iygh334HCJYxVKcxq7mTG43UEFWMBdSarOlDZqY1+X0Q9bQSVxrYM4jQSlgrKFPUvYb6IMUFVnO/EgjgzMCSj1N7Py0VGSpEhjFjuISC2y7Jkqa/lgV50vp5ONujwgXK5YauiiAlCDN7i0b7/tVNHr9GE3iaprTtfTXtiivN9LTiLsE551uI8ZHmBp1dxh3uowYvbIFIxdrlXPu3jjFx1Vh5HI9Rq8emHgcSzr7NpkeN/xdfyWNWpzs7qXZK6eOYdeFyzh34yY6+/qRQ4W1s+camk53ImHvCazvuoq2i5eQtOckjtN0baF6jKAiPHrdFL00AfKc8pqnu/twnkDt6DX5Qi/13cDO9m7kt3ahu9+Eo/7+q6hsPYfUg2ew6/w3QLzYR1/V1W803ZHObpRS6W1p68LRi1dwi+Zy3YlzONV/C8ZjZ5F54jyOXe5DP03r7v4rGKG93HPtKvpv3ELR8Q6c6L+GjaIs+27i9AX5u9pQdbYX5/quIO7AKVS3X/76ClTevPnXX2UGpgyQeQRkuO0SpaO4+CAFkAnuVgQmwUgzW3yQCW62iimdxYTxSTjKVmApJnYG/ZCF7A9ZQPWYHxUALVOBBJ4S6JGa7oIofxSE+yJp7WLEzvkAiXPeR/Lcl5FKX2T28regs/0MhS5zYPBeCJ3bbBR6fAWj/2Lk2H2EiNmPIXzWQ4j88kEkLHgYSUsfRYbF0zB4vIU69eeoy7BHc1EEtlQnEzZGbN9Sj+ZN9ezKk4umjHWojvmUHYPeRa7960izeI3VPG8jfM40RNqtREEK/aM0s0vZlq2ckexKqsgKVsOIeqxmbuNkkEZAWE+fY1Uhl1VgTmR9uREbaqoIVDaoyGaieX6BAshcqsf0uFikRIcjPpRNhgnIHNauq1iqGeZqg3BXa4RytUiVP9ue8QvH22o5K2kIdvPP92ZAANne3v694+YD5hn4c2Zg6gBJEzuUSy3IkgtiYksEW4bAUfyQoiAzCEJRj9msptHIoGktUe00+iXFxM5kw9siJovrIoMmlKWPAlJRodIVKI+dybUEpvRpjHawhPvyBfjs3Xfx9stvYto7H+OjTxbik89X4Msljlhk7Y/VTpFY7RKHVU4JeH+mPf7twffxz//5On7661fxT//+HMfz+OmvXsUjL3yKD7+0wLyVLrByjYJvXD78kgoxy8ITT7/+BZ569hM8/dSHePaZ6Xj+2Q/wxotvw3bZEqjoR1UR3Fq2P9MzDalYmvgyki3LMFSwnnoyzaeKJYYCvzIuo1DHeutq3jbm57HUUK+0RJPzDBquq11QzLZpWuQkJSIjPg7JkVzGgvmhqaxdz2X6k5rzE+JsjXC6LcLo+1QxpSqOrgtRkD9UFPvPuah+TOdIFPuP5cL9mN6n+b38OGdgygApPsg4l9WEnYMSxRYFKUEaUX/JbEwrfkhRi2n0Q2YwKi0jnUGGbKqidIImgT61NKb65BOOeUwBypJ0IAJUhqQIZdLfpmXXci3XtknhyojpQT6I8XLFp+99hFde/ghvvz8P02dZY8ZCdyywicLagGw4RBXBNtoIr7y9UNefxmIPLX7+9Gr86pkV+GSJHxY5RGG+YxR8VKXQlO9DdGoV9OVbse94Jzpu3UX+5mOYviwIj7++Ao+/NB/PvDIfz774BV5+6UPYr2FSPFNwVAR9nkTek+NQRECKglT6Q+blKAqyqqiQYMynCS1qkr5IAlJMbmlsUcbO5NUS7WYgR0xrMbONWi207AGZpeI62JFcpCvQSwFkNtfwkfprSeuJohqPcLNCAtOnVPxyUQD5A6xq+OO8hM3vyjwD928GphCQgVBxLWwBZLIPO4lzbWzZJribUn0EcmJiq6j+xJxOYqAhhQEbaYMmUe0ENxslwq2NYBI5VWIml2+V4I0JkGyXJsu50uzOpQ8yyYt5loE+iPV2xRcfzsBrb36Ot6ctxvQvbPDJAncsdYiHXWgBnGNK4ZxYB+fKc4hoaMVn1kn42ZOWePBlKziFF6Jww3Fk1+xDWtkOJBc2Iy6zBpWN+3D41AWcHxhC+e5T+HRFOJ54ywKPEY7PvMbx4hy89NJHcLC2QUpUGFRUeJlRTEliI98Sdh1SAMnO4tL6zJCjoZJkGzTmN1boaFLT/1jNFQsrC+hzZEpPJeFZbeBtKsiiHPaTJFSN9GHq0pPpc2QVDd0N8cwZTY0OQSZVpJppUMFO1oikDzLSjWk+NK9VdEv4WK/ATjMg79+nxPzM/7AzMGWAzI8LUoI0YlZLio8M2Y+nv0xFSMZxG8sPdyIDNRLBTiIkFb8jlaQEb2KcLAlUJ6b8sOSQ6lGAOGmCy3lZVJpyW6pxEgjI5AAuWuXhjC+mz8Rr73yFt6Ytw/szrPHBF45YaB0Dx4hiuCdUwTl1Peyq2+Bb3YqP1ybgP15ZgwdeXY0ZlpEI0jTBLU5PmObAT22EH/fDE6sQX7IbZS29CNdtwQsfO+LR11fi4ZcX4vGX5+OpF+bixRc/hf06fgkQkGoqWTVhrWWU2ajhkrVaNvplyWEZTWh9tnQZz6H5TLVIBSmR7ArCsTQv1wRP+h5r2CS3lmWJpTzfwOP6XA2XeFUxah2FNOaCqvj8aaxTz+K6PWJih7naEpB2DNIwS4DzlsCotgDS3M3nH/YzbP7D7+MMTCEgAxHGIE08I86SBynmdQIVpQmOllzpcA1hacP7HGlKu9DnyEAOhwRokrwcGeBZDRVVpJjhivkteZLcFxNc/JMS2BHfZSJhmeBJwPp7UUU5UEF+jtfemo+33l+Btz9ai3c/tcFcizA4RxngrqqEa+pGeJScgo/xODwzN8MmugKf2yZh+poIeKXWwiuxEjah+fBJrIC/miOuGo5Z22Cl24/3V8bg4VdX4rcvL8VvX1yEx15YgCefmwCktS2SwsMJLT/E+/I909wu4fKsCiCpAhVAarJZXZPL9WpyqRjFJ2lSj/rsLBRlsckuI9y1AkiOMgZ1DLk50DHFJ4s5j+mxkUgM82cyOBU203syCchEKkhJ64nxtGOgxoouBntW1TjBgz7IXVsYgTf/mGfAPANTOgNTCMgghNssVQApqT4SqFEAKSVx9JfFMi0l1pl+M0JSFKGKKkhNczuDfkjxKUbZE6Au7EguPklJKGfSeC6rbbKpmuRxEuHWMKIb50ZT3UMUJFNe3J3x+e9m0cSej9ffXY43frcab31khY/ne8I+rAC+KXXwIBT9Slrhrz8Ev/ztCC3cBYe4KizyzoRvZiP8M5vgHFsKn+Rq2IXkwyGsECGF2xDbdBIfWarwmxeWcSzCQ8/Nx6PPz8fTz8/Diy98gnX0QcYHM4ji7YtIbx/EBwVxQS829qV5baSKNNBkNhCQpYSeAFHP/XKa2zJ0TOMpzmJzC+7Xch1s8VOK2izMzEA+cymz4higYR/MOC5CJmvOJBOUWTS3E2nOh7tLkMYSwY6r6Yu0QQRVpJu0O/sB0nym9MozP5l5Bv4GZmDKAJkXE4BI++UKFEVBSqqPpPlIek+ciyV9jOuY8L2WaTEWipIUf6T4HQWOagYeYmwtkEATPIsmdKYMBmy09L/JbVGXKb7uXPPaHaEOdghxckSwsyPsVy7H9Pdm4M03Z+O1txfgtfeX483pazHtSyfMtgqHdYgWflkbEWk8jJiKFsSWH0CscT880xqxJrgQK3xz4MAgjnWoDotc1PjdYi9MX+KDebZRWO2Vilc/d8Cvnp2LXz89B795ehYefuZzPPn8LDz7/AeYM2ce7KzXwcFqHTydXRFEUKaruDwEU3xKuK5OMZeoNWSmsComhXmNSUzjySI485RRTFiWEJwKIBmwUaCZnqZ08MlnJ/GseEas5cuAARpZuVAAqWHD3CSuhe1ruwKBDqvgb7MC0VTWUfyycbcSBbnxb+ByM79F8wz8bc3AlAFSwyYSUaxwEd+jKEiBpAmQNlSPliYFSYUYaW9BRUh/JEe8AJLmdZyjJQJYDRJlsxrZbEyRQ1Myk+lAOYzaptMcDyM8Y1yd4b7KAjZLlsN2+WpYLV6GxV/OxYfvz2TQZDqeo1/w2Zdn4cU3FuDl95fh6XcX4dE3F+AN+iQ/XB6ATyxC8enaMHy6JhxvL/DEM9Ot8MS7K/HaLCe8QaA++zsLPPXecvz29Xn4zxc+xwPPfIpfPP4h/v2xj/HLRz7Brx75Hf7z4ffxX4+8RzN7GqZ/OhtfzV2GRQtXYtni1Vi1fC08XNy5lkwG9KzJLs4gHFlhU8ChTVGzhJAKkn5GJWgjvkaNRoGlwFHgKeWEWipLgWkmYSiAVAX7EpBcynYCkCoqSj/mXYY6WxKQq9jyTPIgneC9jkEa85ILf1ufPPO7/ZuYgSkDZGaYJ6IdVypgTGLTCvFBij9Sotjx9JdFO61VlGMMzeUYJxm8j4EGNU3uaAIwYMUCRFpzPWo2gs2iehQzO4c+R1nnOsTWEi6rVmPhZ3Mw+9MvMYuBmU+nfYz3Xn8fLz73Jh577BU89PBr+M1v38SDj07Dfz36IX7x0Hv42a/fwv99aBr+5eGP8S+PzsBPn/iMaT5f4BdPfo6f8/YvOB545kv8+rk5VIlfUiV+iQef/xJPvj4fT7wyD795cgb+89HpeODBafjlg+9y+zYeeOhNgvJt/OYxvs7jv8Nvn/sEj7z0CR5/dQZefnsWlixnJD+Ri40xYFOUkayMPLYrK8vNRiUBWSm+Rka3BYpiVosvsoB+x/zUVMJUtskEJP2PTHVSsYomPsALaZHB9HGGEoauVI+rEU53hb8tAUl/brSno6kf5Kamv4kLzvwmzTPwtzQDUwbILCZxRzuuUhSk+B4lYTzaiWqR6lECNOF2qxTVKGa1jDiBJP2OsbZrELluFYJXL0E0FWQGfY+p/NCnMBghgExwsYfz8hX44vP5+GDabLzx5hdUibPwzKuf4vEXpuOR5wipZz7Eb56ajl8SWP9BOP77w7/Dz3/LQfX3r49+hJ8+uRj/37Mr8U8E478+QUA+NRs/ly3Hvz89G7989ivTeOYr/NeLC/DI68vw21eXEJ5f4eePz8LPHp6Jf3tkFsdM/OyRGfjZY5/hXx+fiZ8+9SX+leP/Pjsbv6B/8oGnv8ITr34BC2sH1lOnooSVNWJqFzJtp4IrFZYzol3GrZ6AFJ+kgLKQgZ1Cqk7ZN+QwSEMTexKQ8UHeCiAzmTwvkexYRu8DbakgHdZMAJIKkgrcddVCbL3PzSr+li7qyfc6wjK/O2NsufMj+TnW1YPj7Epk/vnbmYEpA2ROlB8BuFoxq2NY5WEaawhKUYsEJD/YYQRhAttzqV0YuHG0omJchRj6JKOphoLXLOZ2NTInACmQ1EhQwsYKi2fOxu8+Eh/jQjz56jw88uYSPMTx4OuL8OBbS/Dwe6vw6LS1eOj9NXhwmgUeYaDmxXnueGmBF15d6od3LWIwnTmQH1vH4nPHJMxyScZs93R85ZaK+TI8Unk8Ab9bG4H3V4Xjlfm+ePwzO/zmY2v84p01+OlrFvinF1bgnxmw+bfXVnKswr+8vBw/e3UV/u3llfjFy0w+Z/rQf71oQZ/lTLxKsz8xKgLG3AzCkf5HQtJIv2QB15nRZ9MEz8rgMUa8aWoXU0FKcwpJ/RG/pC6dSy2wo5GaTYRjlSANl6xgBDs1PFABZID1coTSTRFE1Z1I90M816RxXjYPWxpNdc8/mktvdBDHjp/A/8/ee0dVta/ZgqNHj9H/Vvd73a9e16jurjeq6t187zn3ZM8x54SKEcWEIooiggQl55wzkgQBARVFAUGyZJCccxAkmAMCos6e39puj/dW9atw8dxb7d5jfK619t7s8HOvueaX5qcoismHoohF38NneMXdx8+nFJWcDz/rOHutcwcm0PtU1UP94WP/ZJ+yZfdfzCp3y6wRGbj0x7fzta3wqFP1YP/xY/md/bCv/ecf++Pn/muOizr6EE+hiWevP3z2LNKa+jE6KwD9hn3aXdh3vZKSZ3MfPunftP+WykZ97wB28ukfalzKC/Wxvzt3aAIjL2SV/8e3acrE3Z/m8968xsOZP3z+1PRLFFNUo+DuA3Q/eK48Lu/9aOpf8X/zP37b/3CPzhtAxrDLRWKQwhzVACn7ouYj5kVFHhfW6/meNEAgkzF+jDt6MHbmSzbkwxPe6bAO3Pn4OQrCCjhG0LWOoXt55sA+bFqthaXrDiixxd8t0sWvlhzAr5Yexq8Iil8whvj9Lhss3++GNUd9sdksHIe8L8MythCOF6vglFINr2sN8M9qQVAulV4K++GT3QGXKw0wDrsJi3PZiCvpQnBWA1wuluFkQAYMPC5jv3Mi1piGYK1pOFafCMKiQ1743Q5b/M0SA/zvBMn/7Yt9+K+sp/w/BSC/OIC/of0tAfRvfrcJP/tiGRwsLSl/xhG2nPWdxHk6KVFhiGcxeTLB8iJFLVIEIOMIilHMXtO1FnC8SJdbADJGhnR5UByXCRpvKfMhOIZybo+vuNiG++FoeBCOZNvBjNP6cp1O79uJ27kfV+5smiKxDym6IL3Ndwf7MDr5iPtPMTE+SjmxXnR0duD+wyd4/PAxXj5/gr6uDgzdG1O0+BRh2TezsMwsQ/7oIzT0DKCX+oeplPrqnxKge4ub9W1IbxvFRQo9NIyOo2RwEvX3JnBr6AGG+ZqpLf2oocjE+OOnCC6rx9V2lcCFtBKqR3o+eEo9x0dPcL1rGMW0KxSiyKEgRPfjFwSWJximBqRIl11tbkcyJdOa7o3jNj/PBPUgpwhub+dmUDhwj6pAjzHA73qDgN3B71A5+piCFPcpVvEcNylO0UWgrx0aReHIQzRTxuxUTjWCm+/i/qMHaB65j4fPppDdOUB5tEmMU5zi1asZhFS3IqF7Ek+oT3mNn2ngEYUvuCaZ/ByPBFj5nFv9o8p7D00+xPXecUxTE7KSsmc3Bu9zPhI/3/QTmHENGylwUdw6jG7+H6RQMOP+OxAOLWvF5a4B3ORr3qFGZQVFNOqHxlDI7QA/Z1Iz152alIMcbOWSfwe5o5Rvm5tGEaXaSqhAdIHqRVN8o5nZWVyiKIhX/SDqqWx0qW8CU88mkd957z8cwP2pH3jeAFJcbHUW25OutpfJIQIlwY8utq+ZAVyYdXVivZ7PySMESYKo0SF4Ge3nMV1vmrP+biZp9JT4YxAZZggz27H2Fji5ezdWLmOnzNrD+D2B8dc/7MUvFx3Eb1ccxbdaFkzAuGPD0QBsPhGGPXZJOB6SDdPofNgnVcLpYjVc0+7AL7MF4QVdCCnsxUHfa/h8rxO+FEA1iSSAliG1cQDny9rgf70CdnE3ccAhFltNgmBgH43Q1FJklnficmUvTCML8XerjfFfvtPDf/pcF//HZzr4L7/dwbjmTgLjDrrpW/G3n23Gr75aBWtm2ZPpWguDvECQTGbSRvZToiIUS405R2kzFpETIBMZf0xl0kbKf86HBrHvmsO6vJ3hySJwVZLGHsEidUYX244ZazuDvXDi+gUzVuvNi4n5Acqd3fq4cmcPR6k809bJOcLjuH+3D20d3Rge6kFHewvqm9rQ3dmG1vZe9Hd0oUfua6hHE5maiNzy3FYA4EJtG5IbO5BLKbOU+i4U9AwinSApt5yGNsQ2DhGABpBe347qkUfII8g4lrPbqa4dic19SKzrQmp9PwrY6XSLYCM3AUi1InRL3wDGn73AxZoGxBbVIZSKPNltA8htH8b17n5UEGz6JiYQWdOMbOpCNt4dQ27LMMo67uLe9FtKgE6joG8UWdRsHCSolhAcrrf3I/1ON7zz6gnWT3Dv8SMkNnQgjrJr6dSQLGjrg7WATd8wchrbEF/RhpoBgu7TJ6jo7CWQjuHRs6eI4fNvNA2itnsYKZRqK+sYpEQa9SSpe9n0kMyMrDino1+RcOsjeNYRtESrMqy2C/lUBhp8/poASUm1+hZcrqfyT0Mvrjao1uJ6p4pBhxEg49oGUSzvwb9rJtCnt/QgqLoFyXz/y2S0FxraqUI0gKx2yrWNPQVmpxBScQcpdb1Ia+xE5zsdzR5+7qzBR3g8OY6zpa2I4t+lv3sfZeE/kX/mFSCFQQZw9Ks3XW0P7quAUp/HRxSAdKHqjC9da0+62u50FT3JhjxoXhJXo4utACQZZDC7RULZThdDgDTU0cHSJZuwYPUhfCHM8Tu61F/r4hc/HMFXa8ywQNsWS3e7ESh9oH06Glqmkdhucx4G3leh73EF+5yS6VKHYcOpIGzg9otdTvirrw/grxcb4ktdd+x1TYNlXC58r1cjs3UM2S2jCM+ogrV/EmKSbqCJElajZEYZVJS2ISPd4ZCIf1hlTLf+OP6fb/bh//5yB/6vz7WZ6NmM//Y7Lfz9F1r4fME62JgYK/JnyUy6JDIzLeU+KibJuGRkONIIkKlM1FykOG5imNxHDUiKVESzBzuKLnaoux3rK08jkJlsSdKEcqCZm6kRrLhO9sf2wpnJmiB2JHnwQmK6d8dHB8inY0MoLcjD7cpaTIyNorGuFi2dXZiafozS29V4yDWqKb+N0ooatLbcQc6tPNTT9XxBV06JAs6+JIMZRN/4GBwJKJkEnkSylOtdo8qpdrOuDdd7xnGzpRvpTb2UAXtACbNmuJW3EDi7UEX5sxsErqstAxS07UT2BwAp84zlVtneiZSeCTRRa7GATNS/sh1XKbR7Nr8eKQSbSwTejI4BeORV4eKdHrRTNNe9oAHhVd14yg/5/NE9mOfVIoEA9ILHbSOjZI8PkUGAzuX7NoxL/JDsiiyycfAuPMo7EEVA9Cqpw42uIaRU1MOzsAV9kzNoHbmLc7wICBOL59+HlTcjprILpfy+8h0yaBUEsqQaXmieq1zcqv4hWOXW4z698PsE8nICY/PIE7T2j6Dj8Su8meJFo3cErUPDcChoQi41Ay7UdyNv4IHy/UMIkNnUykyu60B+6wgGKbcWXNaMoIoWXOEFppmMPK2NFw1eeKJr2lGoAOQLBJXfQXX/fTTyAtMtYM1bM9n3pd77GBm9hzTKsE0/v88Lk4ZBKovz7/knwtnyPYMU19qN7ND1xD7WQB5VGKQHkzSejDf6UIXHgy6iq4EuAfEA45AHFBdbANOf4BlFgAwnKxKLYRG58d69WLJYC18v248vFu1nEkQH//gl2/4W6OGrVab4dqMVFm13wqr93tA2Podler7YeCoC28/EQpeMcpm+D/7q8z34n/5eC//zP2rjf/nv2/C//nYv/uqzffjP3+njvy47jp9vt8VnB1zhdq2UrGYMoZcL4ReVjpo77egg83gyO4NGAkAar6AmUdn4xToz/GYtS4NWGuLv2Hr4N7/cyATRavwdVX++WLIDh4+aINrHB4nBLN2R8h22DiaE0VjuIy52Mt3oVMYhUyWLTWCU2KQkcmICvZX4YwQ1MYNdrOFB9zmI5T7RLPsJI0A6cX2EQToY7lMA0p9ZbBfe91MApLifkxNjGL8/CZnjMXqXLiXd3VevpjDB2JcwufuTY5ikO/yMbvhLjkaYmZnCsxeMNwqFZAxy7LkqbjZCF3SKa1rBGNeT1wq/JON6hnzGzwaezShjFGb5er1kWN10ZydfULR4ZhYPOVrh6ctpVFLX8SFHK8hN3lctZ/aE79VK4doX0zOQv58km+ymK9808QSDL2YwRhe799Fz3GOf/SwZ2/iTZ3SRH6GT7yFe7pu5WTRTsLZq/Ily/ILvKe87ydjby9lXeMbRCfI9HvL1R/nd7z6bRs+jp+h98gKPeN+9p/y+jOe94uiEu4+foIeP36X73vPwKe0ZnjDm9/jFNEoZ32t59JICw7No5GeT91bfnstICa7JLN3cJ/zML2deK99nao4M980cHihxwDdkytNci5d0ox9iRrWEGHzwBPl064f5d1Ncq1ev5tA28QgDD18o4yie87s8EuPY0yq63VNzvAowBjnCtX/Kz/aMa/tS7uNN1nCSoyPE3Z7kYxKDfKyEQ9Sf9NPYzhuDDKMcmdNR1jLSvfZkuY8LwdHZUJeJG7rUdLNdGW90YseHO91o9+MH4cYT3ecku0Gk4PndcQBrIyVJIwwyiHaOReS+luYwOWmJrbqWbCU8Sga5m0DEkhy2/P1mkQF+v9IE32y0xuJdLlhJcFy8zxvrjSKx1TIWe+yTleTMXy84iv/0pQGB8hD+8+8P4q8/P4j/9Nl+/PXCY/gHrTP4nEmcFTbx8MqsQ1bzMHxSbyE0PptDxOvpKrbwRHuGcrKJ5Ea6U0m5+GzbKXy13RQr+Zm0DpjhkLEjnJyDcT4qBbcSr6PgfCqSg0MJkt6I9fNBHIdunWf8UUyAMCkiVHGzLzFzLQmchFA/JmuCGHt0R6SvMyI4L1y0HwUgQ1ypKC4ASUbpyouNI9m2NVmkO9fKlwrs9oxFmuzdjrK8nE/jF/tn2XWnAAAgAElEQVTPfEsBSc1NswIfYwXmDSDDOe/a0YC1jHSthTkKODofY+kOXUFv48PMYh+APdW3xc32ICCKa+3L5Iy3MMt3AOnP0p9IZmUDWR8ZQHGLMLbRhRAg4139OI8mHgkBiQj1jYObczis7cNg6RgNU5soGJ6JgIF1BA7ZncM2kwDsMg/HfutYHHZIYHG4J35JpvezZQb4hyX6Srb7Z8x2/2y1IX6xyRjfMsu9yojZbcsgnI25gYyaLiTcLEN6YRVa6ZZ19d1l0P0l54aQjYw/RS3jN9l8vCTvDmoYl2rO5TzdrDIMXC1E76VbaLiUjdLr2SwKv4AYf18CpCfiKDyREOyrWGJYIAV2ySTJGi+ypCeB41wleZMY6o9oCuNGeDkjnAzSnxl8d/ach4lQBct8glg078iyKAdm/M8c2gUfdij5sFXThnFd491bNXqQH+Ps0LzmJ78C8waQ4mLbHd7OWONeguE+pS/bxWAPXI/tgzvB0Z1M0VFfV2GRrgRJTzJKAUdvnvDCIoVRSquhZLAD2XETyMx3sCXn21Dz8SILrzMi45EZFI2bvueQ5xuF4qDzKI1Kw+3Yayg7n4nKpByUpuWhJCUPxSn5KL5chNvpt5GXWoCs5Bxkp9xCDh8Xy71UgLxrJSjKLEd5ThWqb9XiTsEdNBbVo6u8AcOMh4219uAeA/wjDKaPcCjTOAPyE5TmH2YsaSinEsN5NejPq8ZA8R0M17RipLMP45xb0jc0gurGeqRRqSc20I/sj1MJZQBZmD9B0BcXQvxxgS53Uhiz27TzjDnGKeaFGD+OuWW8MYyamAGsgXS3ZKjBjS62lyP8yKbtpRyKSuL2xxmOoAixBxmlLUMUp/YQID9hBvnJn8WaBfhoKzBvABlsZwrrg9oKQLqzJ9tDQJLJBCdmpwUk3cgY3Rh7dCbjcaar7ckTW8BREjRuR3UZk9yLANZIhnCCobjagezdVtoQCaLn+NolhSUoq6jD7aIylGfnoCYnD2WZN1FxJQtVqVm4k5KF+pSbaEjjY+ev4k7sFTScv4a6GG5pjTHpaI67htaEG2hPzEJn8k1005XuTruFnisF6Mu8jb7cCvQV12KU2dbx5h5MdAxhkqUeDyee4tHjKWYjZ3Cf9WeTT6bw8Mk0HvB4kvGeScbURhn/Gbz3AG29zD5W1VDWLInMMJCg50YA9MBFthwKi0wM5fwaJm1SmdVOobst4BjD3usYP3fE+qsAUorCA8kgvelin6NAcJQbtS+p4GPHtXKS8AUrBPw5ysKZDNyWa2qiq02A/LhlPh/tF6h5Yc0K/AWvwLwBpD9HKpzdv4UAqQsBSGGRTga74cD6RhcCpZsUOBuwho8s0kUp95EicZVJwkYsiG2HoYyrCVBKDDKcABFKNhnG10ujYOxNKnNnRIcint0jJUX5qG1uQlN7J1o6etDL+rW2O02ozspAX/cABzOx9mtiEoMT9zHEbJ7YMOvL7jGJMMaauDEG2Sc4s1gC9w8YGJfg9VMGqJ8xGC5JxacMjj9isP0J91lhgecMhD9i/HqCwfp7TBqMPn2huN2jHBQl4Dg8/hADTB60ctJdRXUN584kIzGEJTsEx/OcJ5MitZDSekgXW4R1L0Wz9pHxR3G3zzNGmcQkThzrHwUcwznJ0N/KAn4s64l2t0cY45ESc7TixcaOa+nJ8IMfpc4cyLzteeEx30cGqemk+Qs+zTQf7T/qCswbQAaQ0ZzZt0mJPUoc0pnzaWwObYed3k7GHVmWQoZoS0EKO5rrBwkaAUkpGHc8pMOkDcfG0sUWV9uP2e4glrAE0M2MYDdOguE2pBrrIO20DjJP70Ta2YPICbRGyflIlFCgtiI9GcV+9iiwPIhqKni3lJaj+XYJmqsq0FhaivaKarRV1xFE69HZ2IyB5jZ08L6Oqkr0MRFzl4XF/Q1NGLjTgLus8XvIjN59ZkofEihloPtTAudjbsdfMoPJ7Og9xiQV+wAg+zh9r7WHDLL2jhKDTAjwxznWM0b5uigM8nIM2w4JkMIgxYRBppBJXmCvtgBkrL8n3Wm2FTpRB5Lf258XgnOc+hhEbUxhi5Z6Oxhz5GA0skkvMmw7MnMBSNM9m3A758Z/1N+g5nNrVuAvdgXmDSDFxT67f7OSoBEG6ciMtu2hHUzM7GLccQ+Z5G4C5C4FJMXFdidIilst5T1qgJS2QzVASjF5ABllAEEikrHIGANtxB1Zgyj9ZYjZvwjJR5bi0sk1uGG2A7k2e3DLcQ+KHHehMdwQN49tQ5WHIar8jVFgzZGo/pxYeFYPhXb6qAm1RkOoDcqdT6I5njOzwy05Q9sNNec80H7RAx3Jrhi4lohR1t3dJyA+mHmDR+xUeEKAlO04yzRG1OAo23cAeZcMsu/uODpYs1ZeVcXMdLiSwY70clLGJVwI8SNrZGeNJGUUxhhE0AxRwDEhyE9hjwKQovsYzA4iP14o/PjdhT0GMrMvAHnm8K53AHkCroxFCljaMjxxYvtadtL8hbUa/sX+5DUfTLMC//oVmDeADLI1UWKQUuLjZkT3+thu2OvvVADS7tBOnN27FTYHdsCOTNHx0B64HGaWm2a7f4fSRSMutrQfSheNZLN9JQ5JgPSnangYC6bDyUbP6a3CBaO1iNVbgRTDdUg8vArpphuRemo1Miy0kHJ4MTIttXD9yHIUOm5EhasObtttRpHzVmQc3Y4Kzz0oNN6IMme25jnooDLKALdO66I2xgRVoSZojjytWPelaIwOjBMc3+LBS7ra3Iqr/ZjDjcefz9K1fsmat2kySLra7I0duf8YQ2MP0EsGKQB5M68AsUGSgPFTAO88s9jCEFPPBSsxyAsESYlBiqudQPYox/FBPgqDDGHdYyAl33wYXvCmYEco94NYG+rKtbHmhcb6yG4lOePMEilhkHJ8cud6lH/kGKT0PM/OzmlMswb/v/8NvJr7sWxs3gAykBP2bPS2Mv7IjDQBUsp8HI/uVtijuNkCjsIgbQ7shIPebrgdYUxSf58CkHYHtisxyAACowBkgLjYBEhhkF6mJ3CeCttxznY4d/oIQo5th8/OZThvsBrXzDfimuVWJBEsb9np4LrpJhS57ke2ySZUBu5H1omduHJsA6pD9XH51DHUnjPE1f3LUO2vhwrf/WiINkO+yXE0X7BGc4Ir2hPcUOBwFLVxEXjEguMH4mJPC4MU9vhW2R9nYubBEyZmKKog4DjO5M0IC6WHxh+gj214KoAsooRZKGJ93TjQyxExLNNJYhlPMmdnS5ImlbHHy4xBShxSAFJV9sNYJEuCwpxtaTacWsjphbQQO3OEsKPInTJxNqwKEJB0o3ScK3vbxb0+w4uP8a4NqCj4+HWQb9+yWFljmjX4BH4Dao45bwD5YQzS9QSz12SQUgcp8UcXuoFOR3SV+KM1GaMShzxCENXfS7CkK75/OzPbjK3RrQ4+zSJxYZEESIlFulEL8nxAEHJYW5iflcMxqWlIDmQ3iqsLkjkX+hJn2qTbn0aK+X4knNiFNEs9XDbSQbbtTlxiVj1BdxUKXffh0mljlAYbI+sUExoeerhpsx2V3sbINDqC6iBrVIW5ofKcO246mKKc4rYPmMh59HpOiTs+YhzyMd3rh+ykeDQ1h+HqLtSdy8A9tqq1F1azk+Qh2xEfYGhgGJ3dgygsrWJfdSAHbTninAcLvanGIwCZRHCM9fd6D5AXGYcUcJQY5AVmuGO9WQfJ+GMYB3W5mVJo+IwJwikeHMHZPB5MVtlyLdUAKSApx+a8uBhuXa1xsdW/aM1WswLzuALzBpC+nH99WmcdbFkLaUfX2vYwgfDwTjjSBRSQlBikDUVx7cgiHckgXZnRFnMhUMqxy+G98DXSR5DIoZHtSduhMEoPyp1F+/ji2tUbyL1VrFjx7SpUVNWjtLQGtTV3UMGEzG0pA8ovRv7VbFTfvIXbqUzaXIxHTlwkbkbHoKmwArevJCM/MQIlqfEou5SM8vQ0NOTfQn1hAYZam9F+p0ax4f4+TFIsoJ+qMWNj9+lqs82KGW5J0jwm/R5nP2+DWyzuDwxhoKoOIzVNaMzKY6nRDXS0UdjiRia7YrzJfF0VBnme5TsyFjaRFkMxXHWCRlxrqYWMC6R7zRrISDdmsJ3IIFkD6c3QQiDFKuI8XRBFJR93XizsGK+VuKM7FcUFIIVBWhzcgaPaq1CcnTGPPwvNS2lWQLMCsgLzBpB+Z0/AfM96FTASINUgKWU+qiSNKoPtQOUZZ8Yg3Y6y40ZAkgDpJAB5cDf8WBcZzOLnAGawJYstrran8TGqabsiIz0d2ax9zKTlFBAICYqFldUoZca4ktnnmuYO1LVSwaSrDy09A2gnm2sfoNTVyBj6KV3VQ7mnPpb89D+gO8z+2dHn05gg8I1LDy2z0hMs3aG2CZ7TnrLn9RHd5d78ChaJD7J/dopuNXtp2VHzcJIN/DX1aHQLR71TIJp8IlF9yhm3z7qjMiwO7QTaS1cvIz7MBxdY3hNLkEwI9GIXkDcSg1goLkBJYFTijkzWxPp7s5CcyRkKVIRTAzKcIsEhlDkLoLRZOIUqkpi4iXHnxEiuhz2z/VLa48OLkWSxXdihZKWvg2NbNQApP2bNTbMC870C8waQEoO02LNByV47HdujxCAdjuxS6iAFIB1ZwyfJGQeySAFIV7rXLmJkjk4ETTEByFCe+IFMSKgYpCFbFdl+6O6MaynJyM7OQlZOLnIKi5B3uwxFZWSFlTUoJ0jWNDbhTlMz6lra0ECgbGzvYasgZbm6etDE4vL2QlrlHfTcaUEPpZv6KHnVVVCO4eZOCiw8wwg7YAbZXjiUnoeJulZ2yZSjK6sYI+yUaU/ORufVAgzfrkdb/FX0RF1Eg2MAaqw9Uevog1pnX5QeNEWpoydlv5qRl3eDM2Y8FIBMCPR4D5DJdLNVtZBBipsdz+x1lLe7UiguorghBMdgO4rgMjnjwTCDLzPZcYxhhnNOuKiIC2N0YllUiL0ZM9wcXsZEjbjY+lrLUJR1bb5/G5rX06zAJ78C8waQ0vpmumst7I/QrWZyRsxGbzsTMzsUcJStA2sgrXW3wWYfy38IlJKscSVAOu7n/ewndiebFHD0JVCKbqQfGaT78cOMwdkhPek8sjKv4ubNTOTk5yO/pIQAWYbbFRUor6lBTUODCiAphtrQ2o1mWkt3P7pqm5C/1xwlBy1QtMsQxTqGqDG2RfGOY7i14QDqrYPQGJGKvvRM1J52RfVRW3T4xaEjNAXNXmSE7NLpu1aAfnbp9ESno9X9HAHyAiqtPXDHLRCVtp4oPHoGlZYOaLqYhM6OO0hNikEoy3vOs0g8npYU4ouLkpxhN43EHaXVUOofhUlKF40UiiuCFFTwEfDzZHLKjp1G0koYbG/Knmtxr/eypXCzAoiBNiaKm+3EAV7mB7YRIJdrAPKTP5U1C/AxVmDeANKdqj2Gm5fCbM9GnGE9pMVeLZjt3kBWuQlW+7fiLNvhBBwtdm2Gpc4WWHFfTFxuBypin9mxCba6W5ndZmJHRC3ILkVhXER2Q1jqcik+AjcyUnAzO51xyCzkF+ehqLQQJeUlKK+uQE1dHe40NqKuid01jS1oae+gq92HjvJKlOroo9zAHEVa+1C8Wge1xmfRcyEZdWecUWvliaHbFbhXXIoGl2C0+YSiMyAO3aGpaPWOw6MhthtS97CTfd/tdiGoMXRAz/kUVNt7ozMuGb1XM9B2JR0DHbUYHG5FU1MZLqVEI9LPhbFTF8TQkqnWkyqF4VIkTlMy1wTHhCB/utYeiH3Xix3pbodIVyt20ZiQMVIFiQXhgbanVABpqAJIiTlKBlvca3G3LVkhIAyykBcPzU2zApoVmN8VmDeAdKFqz1GtxTAhizy9ez1MmbAxoZnraClmSfZzlqIKCjhya0UTwLQTNrmfBeQESTtmuJ30JInD4nK64c7CLtmaKG5namwQrl9JwM3MNOTmXkN+YTYKS26huLQAZZW3UV1bTYCsRy2FXG/5R6P2UiY6u7rRUFSIgk17cXsPC8i/3IBcDveqs3HH85kHKD9ljzt2PuhKvorW2CTU2Pqi2dEPjbb+aPU/j66LmXhK4dLRvl50Xs/DUHYRhvJKMNrRjpFWyqDd7cPYRB/uPuzD4EgbervvUCy2DJlXzyPEgz3UlC6L8nFS4pCJwT5ICQ9AGtsNUwiWycxeJ1K4QtR+zjMOKbWSIkwR6mzFGOMpRbnHy5IZfdaXijvtyrk+wiLtqQVpT2AU91rc7bOM8R7asOSnAci5aapaP8dc7RXM9XT/f/8Smf3/gxu1BEUNW/5WjCKOf/Dw25fP/uD4nz14S0Xtly/++Ydm+LpMomlumhWY7xWYN4CUzo5jm5YowGjGWKSYubDJPVsUFilba93tKheb+oV2+1lETpdb3GwxiU86MdPtynilFI1LEkfMhcXQwTYnKTDrhYy0c8jOSEDOzRTG+a6isDALJcU5KCsrRFV1KcGxkvqN1aiIT0WRtR/q026gs7ocd0JDURcWiorTNqg8eRYtyRcxOj6IxkSyxBS6zSnXWLpD2bL8QgxXUKmnphoj7PN+ODyMB48fUhj2AYUpHlFo9DG3DzD+cBwTtOGxfgzcbcfAMFWk++oZf6xEc90tXDzvw6FblgihyEQwR1EEu1ghkuU+krCJoyhFDBMyUcxOn/NwZnyVcmZ0x8NcbeFNxR4fzrr2ocybA7uKXFn7KCzSUwafWRxXQFH0IMXUACllP0e1V6L45vX5/m38k9d7dfEIpsx+jinTv6f9Ei9DTPH6vqS2fry9bk7GdILzj3dwbzbxAJ//3/HS6reYOvU7zDY0Ko+/mWzFtN86vuYvMOWyHXN9/X/wd+qD1+03MOXwDabMf833NMObx9Oqh15PYTbNBFMWv8KU1QLM8KKpuWlWYD5XYN4A0o0Mx3DzMoU9KuCouxGWe8ka92orZr1P2CLLf8gY7Rh/FHBUgSJdarrT0lUjrYcieybth54UgpURDK50LQOtDBizc8DVi77ITA8ji4xBXm4yivLTqe6TgbLbVPSpyqMCeCGaG8rRcD0dBXqnUGHhhO7mavT0t6B7oAm9ZHkDYx0YuNeB3sEOqu8MYGh0AMMTw7g7eRdjD++x8HuCReD3OTXvAe4TDO8/4RCmJw/x6CmB8hGHMN0fxb3JATLHAdwd7cTQcCMGBu+gr6cC3e1FaKy9irQLzgRIC861PkOz5NgEZqadGF90JmByG+SgsgA7thTamsOPbZredKs9mJ32sDSEO8UonE9xTAVNLjzOZIriUgtjlESNdNCoumj2KIXix7etQclPAJAzIeswnRSE2SwvzOQlYtrtS7xMCFT9Hl/PYK4qDi9O/jWmgs1//I3OjuKl+2q84sXrzUgL3vTW4A0FiEkjMRO5BS+DTuN1bxVmk/Qw5aonAtd/eHs5gpd2X2I6PYbPK8e05yK8TAxXnjNX7ocXZ5dirqUSc5UReHH6K8xx2JfmplmB+VqBeQNIOZHVMUhzgqPF3k2KndFlvJFthhKDtNpHBkmzZTeNmj2KK61ksyWjzXijmCtjj+6U8fKgK+liuJvCDQcZu7PC1SR3ZF0OZNF4BPJvxqP4VirnpFzmTJRrVP/OQk11Dpoaisgc41G0ejturd2B6uw0dPczY93dhO6+RgJlI3oGm9AzQNY3QPY32EkG2EkXuQd3Rzh/ZmwAoxMqsJx4Mo6HBEuxB48nMfFgDGP3h3Fvohf37vVwgFUbAbIeg/1kn93F6GzNQVv9VWSkuMHfiWrgZI7BBMUQdsaowNEKQaxxDHQ4iwD7MwRHCzLG0wo4epE1upMlujAxI+D43tiD7Xji0HvlHnGxpRZSmKO410qh+LbVPxFAbsCryla8bruFVw9f41WWMV5Guyq/xbnGiwS7o5hJt8PLiDPvf59vhgvwMtAQrydH8JoXqnfTAfD2WTdZ4RrMyQAWub19hJeuqzHHFs8Pb69bkzHlrvfj3w3lEUh1ZPIBZqJ2YCa/4P3TZ+P3YfpG6vtjzY5mBf7UFZg3gHRjkua49jKVa/0OIIVBCkCe2acNS0pynWXHjHTSSLuhdNPYs4vG4bCUAKmEdEUrUiTRXMW9JkCKhqQzS4Z8LfezC8UUGYn2yEpzR25GILtqIjgLOg6385NRWnyZxeLXUE2QbGwsQNPNS8jR3oPzv/4GeZwd3VZ+CS1FyWgvu4SeOmaju6j9ONiIfsU9bsXgEEVwmWAZHunE6L1ujIz34d79IUw8HqGa+BgBcox1kCMEyRFMTPKxsTaMjrZghOA4NFSOwd5i9HbeRFdLOlpqLxDI7RHgcJJskX3UjmdoZxULYLJJTFijL/urBRwVgDxrCq8zFMA1J0CyOF4NjsIgXZjNlxnYUgMp4OhAsVxhjyJ9Jm2GApA/VR3kzDltgp0BZmKO4GX4Qbz0OYDXnJsst7cvHrEFjyNOWi8QKE3e/y5fV4fihekXeOm1BlOWv8GU5368ppbm28lyutW78EY1pobPf41p/y14Vatyv9UvMFfqg5ehdupDAms7XrpsxRt2Os2E8PmN7e8fm8u1w3Ss7/tjzY5mBf7UFZg3gHRmn/SRLUtgvHMNO2rWw4wgKTFICyZnLPYxDnmACRqezFYER2vpyWYixo4Aace4ox0ZkT3daycqjctIBmGQKoBkrI1g4GO5h6UyR3Et3hw3LlohJ90VeTd8UJQdhJJbkbhdEIfK0ouor0pDYx6Vx53M4fXdAoT99gvkaq1A1QktVJ9gT/bpjag9uwU1HvtRF3sWHbfOob/tJoZH6+gut2BwlMrg91oIgK0Ym+zC5KM+uteDBMcBute9nPvczTnQfOxePe6NsINmuIyjT/MIkDfR35mOrtZENFaHISPZmuNaDeFP19nPnkkWtkIqrvQHwOjN0RJeFKTwYELGkyLBXuZ0r9leKdlrJ8q+OYpLrbjVkq3WY1uhijkKOEqLoQogdykSaMfYavhTdNLMRm9jrO97Mr0lBKnlmLJdjtmyoj/4Db6ui8LLYNP3972daKcLXKYkWN7OPsXMeV28TIrCm/EqvPTUxVvVED3l+dNBWzHLqYkf3uYKXd+zVLn/7fMevv9WvB4bI0CS0bLeVX2bK3DF9Dkv9aFmq1mBP3kF5g8gTQ7jyKbFVJZZA9Pd695nsk/rbCRY0t1WWKQA5A4CJMUrCI5iApa2ApL6exSz59aejNKR5T5S4uNA8zTbxaLrQ7gWdwo3Es2Rm27PkQkuHJngjZJcX1QWMQmTHYwyvxMoNtmOSK2VOPaznyP22x9QtGkp6g4vYiH3AqRt/xrpOl8hX38xyo2WocJsNSqdddCW6ojRxkyMj9YQHOsIgI0Yn2hTAPH+QwHGHkw+aCd7bMH4PT4+UoV7d8twdygfdweyMNRzDX0dF9HdEov6cn9cjD4FL2sD+DC5pDKW6kjyhUkYiTV6WREU6VJ7CmvkXBkPixPsvWbfObtlnAmOYk6cFe5E4Q91zFFcagFF2ardaynxsThIBslWw8KfoFBcAGm2pAJzDCO8GnqANz1X8OLMIrx++mPW+o8B8o9/oW86L+Ml/59e328hyO7kKFP1M14xYbMZc5w5/eFtrjKIjNT6/V1vnzTz77aTsc5gJmwrXtW3vn/sVaalEiN9f4dmR7MCf+IKzBtAupFBGmovh6nuBrrTEn9keY+umNREipu9lfWRKoAUYBRQFLM5JCxSDY5kkgRGMUcCozBKMU/TnYj334urcUeRmWiEnEvmuHX5LAqv2aEsx4191TbItdyGXL2VKDmmhZANy2Hwj79C7OcLULZxBWr1l6P40LdIJEBGbfsOF3YvQpbBUpSfXkVWuQqVp5ej1lUXPRkeeNxfjMnxOxgfqycgtlKIoh3377dicrKeY09rCJ5lBMd8ssds3B1k9rsvDUPdyWSiMehpDkdVkTMSqEnp78ChWgRIX1sxAUgVSHoTKL0VgDz5HiDd6VorAMkieWGQKpDU41aP7rUaJPcy9iim+z4GKS62mNGOdT9ZDHK2tBZzTTfwauQZ3tzNxQvLb/D6EbXg3t3+GCDnCrwwW/RjdvlVrg1jlG4cI/qMQLcCr7pGlL98+6QVU/bLMTcuCZwfb28GcjDluBmv1Ynr+hhMeRxQYpKzifsxnRb7/snTAWsxU3Dr/bFmR7MCf+oKzBtAepgfxYkdKyn/v4kAydgjxy9YUU3Hip0eYtYscFaAkUXgKnDcw60KGB144jsIKNKNdKZ7LebCGKSYMwHS69QOxPvuJkAewI0Lh5Fz0RD5l06h+JoFKlLNkGOyHrf2L0WRwSrcNtyIkM0rYf3NQoT//CsULlyEqkMrUH38e9QaLWHf9ApUGLMs5tRylDtsQH34PjSF6aLKla63vTa6Eu05iyYDExMVCiDen6zDAzE5HivB2GgeRoczCY7pBMdkssfzGOyMRl9LMLoa2HZYao/k6ON0qwmS9lQFF7MzYcxRjGNsacImFZBkCY8kZtzMDBWAFEGKHwGS2WslQXNQSdCoxysIo1QnaoRRSqJG9CBLcq7/qb+Ff/HvZ4JWYsp5C6ZDdtKN3seY4m8xzdpUhh7f315XB2PK2+DH4/Z0vDD7HNNxppiJN8ALG4Ii+9vlNnv9tJJ5nkk+jZe2n+El1ZTktd6+GGL5jgeZKQOUb19iOmAVXjhuwkySCV6Y/JyJGRUIvunJwotT/4DpGL52iBZeWK3H68cf+OzKu2j+0azAv38F5g8gLQiQ21fiNJmjZLDVIHmGXTQfAqTarbaWWKQ6HkkWKaApIOn0DiRlq5gM+Dq5AwneOrgWuwc34vfjZpI+ClKPo+SKCbLtN+Gm7vcoJAgWHVuFEkMtRG5ZDYuvv4f9Lz9H+tffoYIakHcMv0fdsYWoP7kYjad4fHopAXEtOtNPor/IBt0Zp9EauBftXnvQk2COse4bBMZyPBiv4NCuSm6LMElwHBvJpMD0voAAACAASURBVMzZFYz2p+Bu73kM95zDYEcY+lt80VXvirpSa864phoRY5BBjD0GslUwkLHIABZ8q82ffeu+HFHhzQJwT8vjTM4YcuY1Z4dTpceVyS7Zd2HZlGKMQ6pqH1VCFZKkUSdq1PJnogdZknPj3/8r+Ff+5VxZODPHh/DSiXFI3/14VVP6T/7yzWAJZvNT/uD+N323mdg5TDPDXP/Qj4/NTeFVfiBmeJGauR6NN9MqV/3t8z7MxFkR7FSF4W+fjWCWHsNMuB5jnreUZJD6RV63ZfEzHST42mBudEJ9t2arWYF5WYF5A0g3M2axty1XAFJca1WZjzBJFUDaMF4m4KgY447WTNKIiYttSyakcqvZOUM2Ke61M2shhUk6sT/b7QQZpAcBkmUdGed3IitxLwouHkJBxB5cOfItcvQWIp8q4gXHVqKUCZn4bRtg+PU32PvlbxHzzVeo0V2BOycWo+7EIjScWoQm06VoMGNs0nIpWlw2oJfA255igKaYQ+gM3I/uYAMMZgZQ0ecWmWMB7t/Lx+S9mxgnOI4NX8a9wQsEyFiCYzjd6wACpDcB0hXd9Q6ov22O1GgDJmAOwos91F4EQE+yRA8LQ8U8uRWTY/W+O0fcuhAYPzRnxnSdWTol9Y/qonABSjWTlGSNev80Qxg/5VTDN/cHmH3+44LFefk9al5EswJ/USswbwDpaXEMRsIgJXutxB4FJN8BJEFSXGxrScq8N8lkEzDF5abZESSFQSquNuNsSgySJT+OVB13PbYDsa47cCVSm4marXSzdXAraS+ynKkqfvBLZB1eiJwji1FkuBo5JzfDbuMibPnmC6xf9APcfv8tbi7+AvWGy9Bksgj1pj+g4fQitJxZgiqL1bhqtAlZZ7ajymUTCi3JQi3Wo9nnIAYuOGCsPBpPCIz3RzMxMXINY3evYGwwCWP9URjpCSM4+mGwywOD7a7ob3ZEd601GktM2ULILLzZHrLDI/Ais1YDoQfXyINg+N5YEC5F4W7slFGYo4AkdR4FGJ3YuimF4erOGXWyRs0axb1WJ21+Kgb5F/XL1XwYzQr8BCswbwDpZ3WS4LgB1hTMlWmGarPloCkxO+oW2jJDLSYZa8lUq82BbrQ9TWKRjtyqWKSKSQqDFICMct6Oy+HauB6jjaz4XciJ08Flyx9w7dDXyDryA3KOLkK+8Rr4HViFrSsWYvnCH7Do++/JIhfA+tefIWrT12g2X0nmuBANFotQYLIMxss+ww9ffY1VK5fBc99yVJqt4+stQp7FFgyet8XAFXc87EolSF7H/ZHLGB9KwfhgPMb6wgmQQRju9KJxyFerE3obbNFdbY7aHEPE+uyGO2fdeFkcYYvgMaVN0JuMUTQcZWSrqPSI6O2HJp1IalN3zXzIGNVxR8lgy6CuD5M1p1gpUJqb+RP8XDRvoVmBT2sF5g0ggxhns9y/CTb6bCWkYK6DAUUnZCYNBRYc2C7oeIIu83EmXWiulDNzY3eIaqve5zHr/SQxI9v3ZqgHd45SiHbiCIVgMsjIzciK3YqbZJNXTL5FpsG3yD3xA/KMFiGTiZcD677BmpXLsWTJQixevBBLF/yAhZ9/hwW//AVCtMkeT9HVtlqNk2SZn//2c3y/ZCm+W7YKq75fgJsc+FXjvhUl3nS1z1PxhzWXI6V+eDqSxr7si7hP13piIIoAGYTRHh/cbXehErkt+pusWYBugY5KY5RnHEacN+OmHAHhYa4PD4YeBBA9GFd0N1GBoqiBq8FQvRVQVJuaOapdaHGnVaaqf5TEjJo9CmD+FFns2RdP0NJwh5JyrXjKWOHbt69YVD+G12xpeXBviN1Kg5idm+M+hYo7uvgcVWb79ewL9HSyvZNTIl+zHbGvu5NtnqN482Fm5905N/tsAjXtvZh6Oklpu2tITLxIybohVBVcR0PfPUxxrMXE5B9muT+t01XzbX/qFZg3gAxkEsJinxZsyCBl3IIKINlvrSjQkCESJJ0Ijo4yA/tdIkbJUr/LWDvzfgUgCY7yPJd3YOlyjAB5fDeiHDgTO2ArroZuRHYUEzPcXjP9DjeNvkeO8ffIP0WQNF0O3TVfY9nSBVi7dCEZJIHx62/x7ZcEyrX7cWrVemRv/R5xh9dg5fKF+M1nv8e33y/B9t0HobVuHXz0v0V/wkH05nqgt8AbPZct0Z9lg0f9cQTIRI5hiMVYbwhGu70x0umG4RY7DDVaoq/eHF01JmgtM0RlJmfo+B5AgPURypaJ6K0h7QQVeVjuw6y1mOx/eCz3iRiFMEwVyxRAFZYpQKoCU5E4k301u3TgGqkBVOZil1EC7mPenrJnvbi4CLc5a7z/3kNMDLUhp7gSszPTaGuiUEd/F9s3e9DWyXEVY0NUdlclY0b72P8+Oo6B7nZKwTVi6N4E+tpbMPbofQHku489jYzoAJj4RWJubhYToz0I9gnEbY60iPbzRfi5CyijMDJnp2lumhX4yVZg3gAy1Mmc7vVWAiDVeDi0y+U4BSg42dCZzNGFwq6urOlzI0sSc2GyQQWGUsqjLulRlfc48zEpknZhiYurkbDKw+zJ3ocou11I9d2Cq4EEuYh1yA7agOtm3yPXZDGnGC5ELmOLt8kM7XWWYsPixdi1YS2+//YLfPP73+Prz77Ad0u0sP37pfBevAQ7Fn6Dzxij/PKL32H5ooUw3LIG4abbEHxiKXqZJb9b5ovxligM5TpQLNcck+2hZI8xBMcIjHb5YZgxx+FWBww1ncUgwbGv5jQ6yozQdvsYStP1EOu1lyMTOKHRmnqOZ1nyQ4D8EBz9rYwJoKcUk30BS9XWiF1DrJ9kYkdAVUBTXHMxtWv+o3t+RAWgBFHbIzqoKsz9qD+au72dSEu5iGuZmaiuo/hHZwuKCJgt7W0oLy1CAWcCVVQUo7iijsIdnSjIZztnXx8qi/PR3N2DxjtluHotiwDK/apidN0dVT7va8qfNdc3YPzRc7x81I/YtItKqc+9tgpcy6tSnlPB73Yt8zKuZqThSlYepep+LEz/qF9a8+Kf/ArMG0Cec7ciOHKcK+die53Sg5cJ1XjETA/D87Q+vJmI8KJ8lyfNi/3G3mrjsex7ifvJ3mM3uqIejNMpbIqPubMX2YsAG2m9A8keWrjitwZZoWuRHbgOGeYLkH58AW6cXoKb5kzSWK9A+pl12LNyAfatXoUN336Dr3//O3z52W/x61//Al/9/OfYsoDxScYmFy5cgO++/hKnjQlQ+tq4bLcF0aYbKIZ7GN059hiuDMFArisFcU1xr94T9/vCWPoTiJEOT9xtITg2nsUQwXHwzmn0Vpqgs+Q42goNUEaATPQ9QoBkmY8ApLBIKvQI4KnZoxoU5VgAUfWYChjVcUr1VuWeq2KWKqHcQ4p7LvsiECIuurX+LlR+5LGvD4Z7CYJFqGusQk1TF2aowVhdW4OhkWE0NXfh3vAAqqsq+TjHVfR04A5HWTyjak9fewNaunrR3tyAuroajsDoRWt9DUYfqGTS5qaeoLy4BEP3n1PlZxAh8XHKSXkjNRbVPZOqE/TNtCKKfOPyBbi7u6Gpd+yTP3E1C/DTrMC8AWS0py0Z3154nT4Mb4KiDztrfAiKvsKAuPUh6HlzdKmYgKQClCyQ9qZb6S2ASPPg8yTD60XmJCxKHvNiC56vsR4izuxEkutGXPZehcyg1bhJgLzCJE283ud0tZcgm1npPJtlKHdZD/+jq+C2ndJqG7aSQX6GLz//Db767Df44ne/xm9+8TN88ZtfKce//tVvsFV7I/w4Ozv8xHqk2GijnzWWTakmuB1ngbpkc/SymHn0jhsme4Nxr8OXQrluuNtE17ruDMHRFAPVxugrO4muwmNozT2E8rTDSPE/SaFbmWltTLFfsVM0E5op7TQfY30kC8ZldIIwSRWDVLvdApQqMFW73eoEj9rtluTOh8BpywRYVeHHnYv9auqZ4ko3tnZi5jWldPCGHUaT/Bd4PD5KSTnGIBlYfDB2l8pJfXjOYWjPnlJcd+Yl445duDv2gN0zswTPbionjf9BLaP6p/5m+glau7qUw97uFjzhTHK5Pb8/Tv3Op0yUteMmZwvNzmlKjJSF0fzz0Vdg3gAyxtuW7vN+ghqBkV01vgQ3Xwow+ArYcd9HwJAg6HP6nbvIfU/ery6BEVCUmkExb2FbLKJWmBXv9yfohpjvxAV2vlzxWIUbASuRw7ayS2cXIt7wa1wxW4wbZ5cgl61qJc7rcfUsS402r4PDlp1YzeTL12SQ3/zuN1jwxWf4/gvGHX/xK/zwy3/EpkVfwtZgAy7a7YCfwUoUBmlj4LIebofsQ7jROlz32IWBLAuM3HHHJNnjvVZPjDQ54W69FYZqLVTgWHkCvSXH0JlPYM3cj9IUfVwOtSb4GSHIjoo+9sYIdaD0GUUrxMIczXksZvZua66ApgCnAKiApjBM2aoBVEBUzTrV8Ut/9nILA/XmejmyeLymOO+j/1g0b6BZgU9tBeYNICO8bGBnxPgj2aMHGY4n3WYPzrb2ZGLBg+6zJ03lYqvYjxoc1aDoQ0CUzhIBRwUg37mfPmSgvhYGCLbQwQXr9bjstArXfZYj2281km1+wEWbpbhktxJXyB6vOyxHrttqZDhspJu9BLuWLyMILsCK776D9soV2LFxHTatWYU1v/kF9Jb8nq47lX5idZHquBVJdhvRnHqAnTWHkBe0E8GGK5DpvQd92RZUG3fBRJsf7jW5Y7TeFndrzDAozLHyONnjUXQXMuudcwBNV3fjdtIxJAU5wdeK7jUBMsSeIEkWGcC+7ECagGCQrQoIZSsm4BjCrhs1QAogqgHST2KUNAFINVDKvpjiolufhMOpQ6i+nf+p/XY131ezAh99BeYPIMkgHYz3wtWMpS3MwHrSNfagK+1BgBRgFNdatopr+M6VFvaoAKS44R8ApHKfuNfibsvWzACBZruReGYDLjuswjX3pcj0XYUUx8VIcV6Ba54bcclxJS7bEyRdViHDZSOObFyCVQTG1Qu+wbKvf4Utyxfh5MG9WLd4Acx2foto83VIc1+P2iRtpLtzrvS5bWi6xL7s9AOoSjZEBVWDWq9boy3zFIaqnDHJVsJ7DW5kk9YETBMMVZxAf9kx9BQxZnlrHzoy96IxdSduJxxFnK89O2kEII3Zbkhgo2BFAIFMTMbjqpmhGuhUgChJG5XLLcdifjRfGwKh2pjM8ZELB029dt4EYnvjg6i6rWGQH/1s0bzBJ7cC8weQZJD2Jzk2ge6wOwFNsq4SV/ShUo2XEnckcyRYKn3GzLzKVlrs3AmWypb76pNetpKoUcXZ+ByyTz+T3Yg3X480ih2kOy9GpucKXHZbweTNQiQ4r0GS02ok2q9AmtMaZBAwfc3WYtmCL7BywVfMii+H1g+/xILPfoXlX/+GNZWrUBS5CbdjtqD0vDbyItcSFDehNm0nagmQQ5XeeEh1nt7bzmjINiZjdMWYAo6OuFt9BkOlRjRD9nDro+fWAXRl70HntT1oSNqJUioOxfs7cr4M3WQKVQTSvQ6w5f57E1dbxRgFKGUol5otKsBJAFXFKtm/Tbbpx15uH7rmoggk/ds+LMiXrZgfn+tD8HSgLFpViQYgP7mzV/OFP/oKzBtARvrYKgDpIgBp/iNAqpIyKhdbXG1FlIEA6s44pSvBUQ2U0m6n6kVmdlbAkyxU6v5cjXnMkh9fYx2cp2pPqsUKXLFjUbjTMmS4reSAqx/YVbKYbHU1zrmsRazLGlzw0kJK0A6c2L8Y33/+M858WQOn04vx5W//GxZ9/TMkMo5ZcH498s5vQGHCJhTRbidtQ+lFHdTcOM7YYgh6qUpTk3sG9bfMyBpdmaixJ1Ay9lhmisEiQwwwY92fp4furL3ozNiFtku7cCd2J0rOHeVQLjtqPhqpgFFxr38ESEnWyOxrMbWLHepoATG5Tx2LFBAVsQsR3PUmuAoQCiCK8IWIXci+ApAESnuj/RqA/OiniuYNPsUVmDeAjPKzh5Mpu0csKRTL2j8flraIiyzJGSVjTRbpy+ysOsYoyQZvHiuxSEnW0JTWOwUcCZCMY0pRtAg1KABpRAZ5cgNSzQmQ1ouQYUcWSfc6zG4pjh9YAIMtX1NfcTVC3Dch1HsTogO3IdxvFzau+B12b/iKEmQ7sWfXFwTMv0ccXevseC1kxm1Ebvxm3LqwFfnJOii+dAj5F42Qff40shNNUHTNGE3FjEHWOmKk2oYTDy0wWGKM/gID9OXqoTd7H8FxN9qv7OBkxG2ojtqGwjADthracw3exRwJbIEES/+zJxBIFzuEjDGEcccQxh1D3wGlKmmjSt6oQPJdbJIAqUilkT36iREU/fn3slUzSAFLifvWlhZ8ir9fzXfWrMBHXYF5A8hosibnU/s4W8WAyQNVB4k31Wwki63EH8XdJiD+WPfHjpJ3iRilGFqJOQqoqkwAUur8lIJxMkgfdtPEHWfG2XQFLlkuxFWCZLb9UiQ5r4QpO2j2bf49jHQXwNNlB9y8teEdoI0Q6jxanNoC29MH2bamBzsmeb797d/C02E1LhMU0+I2Iy1BG2lkjxmXdHElZi+CrXbyM29DcuRhFF43QlcpAbKCcccy1j2WmBEcmbXOOYQeZqx7ruui8/JOKgFtR0viVlSFb1UAMtqbMUh+bwHGYLrEIQTJEAJcMLdBjCsGM9YYylIfAUl10kZcbVUJ0I9JnAC64CKRppZLEzD8kD0KSMqxG5V/7pQWftQfiubFNSvwKa7AvAFkhOsZdnTsIOOjuAQLxV1ZJC5bd7rIShabCRp3skMlNkkQVHWLsJSHIwf+uN5PQFLij1IE7SrdNyyK9iKDPGe4HskUu01jWU/6GZb22CzCDYcVsLdeBqOTS3GWKuF2TL6cdd0EW7+tcPLfiahII1y+5ArfsN3w96PArMlOePvtRET8NkTGczwDlYGiknVxLkaHQL4B7kfWkqVtR8LlYyjLNcLwbTPcLT6D4SILDBWcQn/uMfRlsh0xYy960nXQmbod7YnaaInVRjVZa26AASJZEypx1ABeKIKYrAkSkPwAIAPPqkAy+F02W126I4kZcbvFvRZ2GcytgKP0uQsQfhh7VB9LTNKZWWwNg/wUT1/Nd/7YKzBvABnpepZ91zoEQz0a2wQp1yUthi5sF3QnwCldMkqrIXuKlS1jleycUd1PcVhpK+T9qiJyutiMV7oRXJX76WZ7HNdB5NG1SDZaiUsmS5DOzpnrZxcjh+U9561XwshqJfz8DiDOn4XqrF887bYBJ302IS7eDKmX7WBDRulERnkjJxxeF47AIXYzXAiQrvE74R/N2dtuOxBuq4NznocQet4IideOoTnPGIMFJhguOI2hfFMM3TJiXaQ+Bq7tQ/8VCusya911YRva+FpN4VtQ5bUdud7HEO5hq2TnA1ijGMiyJdkGvWOTgZxDE2jBDDe3Qe9qHQUghVnLNoCsUJI1Ap4CltLjLtsAAqTPu/pQ2ReTLLhktEUMpLpYM2rgY58smtf/9FZg3gAyOdiNLqUhwh15cgvbEZkvJmP8eOIHsqg5gIDgT7bozxNa7vOW2CRBUDLbwjLF1B02wjg9FPAkmNK9VkCW4BthQAZpuAqXTi7GFaryXDdnBw0LxDPtVsCdQGnsuQkpl89wVo0TYuKMYOqljcg4MySk2uJo0BacDNmKKxTCPUOAPMx+bvOorQhIPoxLqaYoTLXhZEAPhF63gMvlo9w/iQECYn/uSQIjS31yjDGUdQwDGXrou7QbPSk70X1hOzpjt6ElQgv1AVood9XGTa9jiCBASleQF7uJvJmx9yFz9mM8VmGTXAsBSD8O6vIXsBQ3msxRAFKYtBTHC1Cq6xyVuK2UQ5FVq3qzGd/l85RwBbfCtG2P7P7ovdif3qmh+caaFQDmDSDjfBwIcHo8uTluQFgTkxIBinvJzCtBQQFHAmSAgCUBwI/70mGjro+UfblPYpaKsTxIyYCz4NydIOpJ8YsI/U1IPLIKqYZLcOXEEmQQJDPNKVRBd/u67QrYWC/HCTLFlFQr3OYArrzrHsi54oLUWDMcC94O46DtuH7dHz5JFvC7eBS38p3RVBvGUQmxaKJF3XKEdephXEs/gZ5s1jneIFvMPE5gJEhmncBgxhH0XWbsMUWHzHE7OqK10R6xBc3BWqjz0UKZ4xbc9DmOKJY8SYLKmwDpyTCBF82XIBnAxFWQAKQlvz8BUtZClbVmMuZd4bcUf8u+Kh7JhAzXSu5TsUsmarimShsm10lJajFW60DFpBpNmY/mfNaswLyvwLwBZJSHNZV7dBUX24tgIAINfnQtBRgFDAQApR5SQE/Yo9J/Tfaj7rKRvmt5jqd04bwzcc1dZQQqFX7cKKYbprcZCXorcNFgES4fW0w18IUEye+QZUq5M7PluG7N2KP9GhxxXQ+vgIO4EsFsdIARrvgfwbUUG9y67omanAjU3ApEfZ4X2vN80Fjoj5u3/eB21RxnEo4gI80IvdcMKVJxmFs99F89QmA8Srf6KN3qQ+i9uBddCTvREUVwDNuMdjLTJl8t3HEjQNpsQZbHMZxzt+BFgm41LxT+ZH9ish9KZh0m7jNjkOJiB3NfstZhLPFR3Gi612oXW+6XWKSwSwFIVXJL2i9V7YWS2FIDpMIgizQu9ryfHZoX/ORXYN4AMjHAmaB3mJlpYZDvMriSteWI0yBmbQUMhDEJWKoZorjavjwWt1vcTdnKY0ppEN1sJT4pACn6kJxRE6qnjfgDK5F8aAkuHV6MS8cFJCl3dmIBsskmb7EE6KbVWgQzS32Mwhb6zhz5cHYjXE6vQaTdbqSR3V1w0kOSxz7EEUB9Q/fDKu4g9M/vgXnCVmSnMTt92QDdZIldaWSKaQfQm8bxC5f00Z+mT3A8gO743eiMYmKG4Njmr4V2xjkbCci1DutRfpaCvmf3IZSZ/CCWOgUz7hhK0BMLYywxkv3X5xwsEGFrhnA7AqO9OcLYlx3uZEljLaTSo63u1eZjUh/JvxE33J/JGGGW0okjYCoMUwWeJ6mitI8xSE2h+Cd/NmsWYN5XYN4A8gIB0ocAGWRzgie+CWORIsbAE5mqNWLq2r8QKW+hSamL3BdKoBDwVNjUB8cCmNKF40nG6c4MuCRwgg9tQ/y+VUjatwRpB5fi3G7qO25bgZTDy5BlvAw5nFR4y2IZCmzW4LLLZrh7roexx1ocJIDtcVyF3Q4rsddxNfZ6bMCeoM04QJCz4PD5+FgdNCRKXJFdMSl66ErWQ2cSwTD5AHq438c4ZV8y2WMCB3pF70J7qLYCjm1eG9DC167ndMQa67UoN6Ne5YmdCGL23pcSb34Sg2UsUp2sCSHIhRPYwgiQkqUWAPzQ1GxSAFPul2MBww+7baQsSJilum9bwFMSYhoXe97PDc0LalZg/mKQFwJcCJD6LIY+QeAj+BEcQ5wEBFRMKIzMKYwnfDi34cKcFAZFoCBgSIxSYZpkm+9ZprjbrJ10JUC6UQHI1ZgxvMM7Ea+7Gkm6i5B8YBlidZfAfvW3sF/L4VxaSxHDeTRpJ9cg8+xqFDitRaa1NoUstHHBbQ38vdfA2Wc13PzXwydwI85RePdayGZURugwlrgTfTG7OO5VF+0Ewa54MslEfXTEHEVr1BHu091OIEDG7EdHKIvC/Tajle2MLZRWayJzbLBdjxr2iZdwomLaKV2qGDHmSAukmrjCJJUC8VNcF7rYBDfl4kGB4TBnS4SSOQa/U/gRUBRwFCapYpUqoPwQRH/cVzNNM4YkjrAOUlMorjmfNSsw3yswbwwywd9NUe4RN1mAINSBTIkgEE4QkBKgKFcrnHM68x4gZf+cs8oEMIVJqtlliGgl0p1UCsnJJD0om+ZszGQNB3qd27kWCTuXIJLsMWn/EqQeWIywHcvhsHYJnLSWw2XjSgTt3YgA/Q1w3cWaRx1t5J7VQoXjOpQ6aCHh+HoUOmxCt/8mdPhtwXWrLZRJ24UG/92oDDqCRIvDuG53DIWeJ3DL0QhlPuy3jqcoRTRFKSL2oz1gB1rYythM5tjssA5NNhvQYLURFcdXouD4doRbHoUzC9P9zx6lO3xCkTwLfceow5wJiq4EQTeugzuN6yIW6W6NWE87xDD7fY7rFM61ieDaRLqcVY5lKyb3qYFTtnIsgOnNhFCdplB8vs8NzetpVmD+GGRykDeZIIHRzpxAJ66zKcGQDFJibnIy0yIdGWsTMKSLLVs5FqCMfGfCLiN4XwS3ApYBfD2/M8Ysumac7eRRWOpzlME+bcRprYI7zXE93exdi5G8l3WRh5i8ObgWcXvXIEhnDay1NsNhG2fj7NgFSy3WQHJWtu1GLZxYpw0PXW3E6m9DtP52OO/ZD7fd+xHPwnafI0fhdPAUvA+xD9rgOFJMDVHsTikzssiuELreQfsYc9yBJicVOLYQHFvObETNCc7j1l+DS5xDY8qaRPtTB1jUzSQVAdKfwrkiVBFMkAx2YnjBhd/fjcyQQBnmYkmWLVteKNysEe1uo4BkFPfFBCzVW9kXU7PMCF54BCAjCLC+rBioLy/6pH7Ob9++xZs3b/5NNh8L9OrVa8zMzmH2X2HyvLk5lejvfLy35jV++hWYNwZ5MdiHLXVmBD0yHbKac85kjS5WiJGTnftq4FOD5HuAVJ5HpiSMSQDUgeBhL8kJyeyaMTFhCg8LYziZHIfRPl2Y7NqBCLLCKAKkM7UdrVcshdf6JQjftQoBm5fjkj7HMZyg6rgxBW+NqB95bCNVxzfzbzbAb/s6hOzVQtwRLfjv2oRAnV2IP6qD2KMHcIGSYRfNDiDD+gCyaCUee1HrtwPNQey1ZjKnJ3g/Ov32os1tO5pt6V5b0b02Z+xRn/O1j21HOpV7Turthj7B103KeRx5kSBjDHflhYFs8ZwHAe6dRbrz+3rQyBwj3awUkIsk+AmDFCYZzfsV8BMApKmTN2r2eE4YuQAo7VS/ugAAIABJREFULYLPDaBiUFNN2U//6/kzvqOA46tXr/5NNh8f9+mzl3j46AUePf6X7SHn7Lx4MTMfb6t5jT/TCswbQCb6e7IY/BQBTtxoc4UFRvOkj3UjK5KT35UMiYApptzHk1vZdyco8DkCpuFO1ozL2RAwbBHhwn2+VrCdBYUfTOF6xoQAtB8bl6/Cid3bEXVgK+I2r0D4qoUIWbMEDitX4uSC1fDQogt+WIvZ7s2I3smkju4mXD64DvlGq1F0ahVKWA50w3g1ovU24ibFL2ps16KBrYkNHtpo8tFBC0GxI4DdMb470eCni2KnfciwOoIc2+Nod2N80n4bmk3Xo+rIIlTu/hp3jHci3cMG+w7swYb1a3BcTwfukpEngw5mmCHcxYIAKW40LxJkjuFkjhEKaJ5FjJctor3sCJY2CijGcKtmjx9uJcOttB++y3Kr45ACnIFk6e6MddZVFv+ZfkJ/nrf9cwHks+fTBMcpPH7yL5uA6NTU7J9ngTTvOi8rMH8AGUwXm7HDCGcyJbJCtQlzVLnQBAgl7ki3keCnYphkl9wXcJTHQhzOIoQAGSrGfX8rE6r8GFEzkv3GZJEmRw9Ce/VqjnRdjUPbNyPw0G4kbVuLxHUUwF27iEC5Cr7r18Nm1Vqc3bAJFlrb4Lh9Fzw3r0e0Lp9HFnn96Aa4bdWCywYd3DixEQVm65F7ejPyz+7mXBtdJngOI5VTFZOMDyCBiuhh+icRY3QcCceOoJ5zceqOrkKV7neoMVzNzhnGST3PYIPuDixZtgpbtNidc5xtkfzcAZKdJ3iF0hUWVzpcjP3qypagqWKWXAv2bcs8H3GvI2UdyBjVbrR6K0AoGe0/3kqpTyCTPm6cvX3nE3Ox/6IA8ulLPKH9MWhqAHJeMOrP+iLzB5BhftQvFJeSbiMZYJS7HRMzknQgK5Jjtx/3o91Uj314XySBMsJF2KMdEzs2zPRaU+3mDN1sS8byLAg6p2FlbIi92tpYu2wlVi5eik1r18JMTxdhx7YhbccqpK+jwviaxUhYuxSxZJJR/2975wEd1Zmm6Tmzs7tnz85Mz87O7M5u98zOdM9M291OOBCMiSaIKIFERhJCAuWEAkISCOWccyipVAqlHEAIRBA5Z7cxOUe3mzaYoIjffb9bKrehaRBzylYBt875ubHuvfUV9ej9wv//NlOQYT0ViTOtEU14pdhYInXmVIRMm4Y4G2skzrZBrPUcxC1wQJI9RxuydUQO45BZdq4oX7IUGzkn92aPxTjkOQ+H3Kxw1NUSx5fNwa54b+RyWgX3tDiMX7oIwyaMw6TxnE1x1kyskC6SVNKpEovlH4dsCS9QQRdSHYpSlFYoyRi6xt9tE5DiXgskjc3gavN8vteYpPn+uoBU2ebxBLr0h38EQH777SNcu3gB97oGftKsHwKQ3d2d6O799pk/yCcV5Df3u3Hj4jnsO/wF7t7rfgySKiCfacqX4qDJAFldmEkXkm5zUjhbBIoTI1CSEAEtl6VJkdAlRUGXHIXSxMjHWklCOLQ8T87R8hxtUjS0yTEoSYxCcVwEQRLG64Yjg+CMCQmEz9IlsJo8BRbjJmLUiNEYOno0Js+ZimXsj5zvbIf6JQuwfs4UrJs2Aq3ThqN1+ig0TxuDtVNGYI3VKNRMG4l6q9Fosp6INXPGo3nWOGyyt0L7opnYYsf+1HTP9zhMwz57lu8smoSTBOPZYAecSApGe/YqpMT5Yx57Bw1lL6ARTCCNsp2PMZMnY76NDbydFnFoNY5ExOSSAZBUiqIK2fIlZqgAkn9AOEWuksFmckZikAXshSRgVOKKSuZaYowGMEpyS2KPBvUoMyIyttmnKKUGUuarieJoPgd2/LBlPl/fuIKD+3ahoWYtzl+7hn07t+OLU+dwaFc7Tly+jovnz+Dy1Zs4yLmxj58+T2DvwG/OXsNlTgF7606HyX8MpgXkt7j62T6sis/CtXvPTqr8MSB7cPnkMazfsg937vWogDT5Nz2wFzQZIBu0uXQXV6E0LQa6zDhUZiVy8iou2SrSY1HO/dKqshJQzVaVkYDanGTUZCcp61WZ3JeVxGPcl5OKmtw06LNTUMbzdOmJKElPQHZ8FBLCVsJzqTOmWEzDqJHjMGTYSHz4MduYsRg5eQJs5sxE4BJ7FHJEoTpmpls4V/cWR0vsnD8Je+aOxp7ZQ7HXhm3mx9hr/QEOzPkIR+xG4pjjBHzuPg3HOBza4SB7HIxwxb7UEKwvikeSJg0+CZGYwt4879tMxjvzrfCRqy0+dl2E0YxzzmE5kafzYoQy6x23knHBiBXIphrOFxXNPwBFieEcZTwcxcmRjDmuZgtTVKT8QSlgDLZISnziw6i8+R4q8ALGZKVJ4iZXkjSiRKVRoWfSdZcEVhbX01lsn8y+2hGcFveHBmRXxz0cO7gbzU0tOHvzLroe3sa2Le3Yu3sz2vcfwf49O3D22n30dn+tzJ99YPtWbNl1AIf378T5L++Z/H/5HwDZg+6uDty8fhWXLl3C5cuXcZnLK1ev42FHF7PIf0jk/OmH+Ba3qAI1pZW4fKf7T5/GI0ZA3r3XhVtXrmDzxjasbW6EvroerevbsO/IaSrJLgWUqoJ8pilfioMmA2RNURYzqqEKBEpSqARTqRbToyAF5GXp0YRlDIEXj+rcRIIwXgGjAkeCsZowlVZHKDbmZ6KxIAu1BRmoZtPnpaGS+6WVZqWiMCURCRERcKUrPGGcBYYOG4XBQ0bg/SGf4G22Nz4ahjcGD8fgMZy9cJolbBfMhq+zPaJ83dgH2hNFLL3RcrbBCmaZq6IDUMt+0xWJQdAlBEHDwvZ0xgnDmFBxifCFVbALhjEB8lZIEIZw0IwRzHoPtZ6Bj5kk+oTXHT5rBmbZLoC3mwtCGCuNlnEbCbg8qmZNcjSHXovlH4w46DLiUc7PV844bbms8w9GBZdlabGozIyHXv6Y0A5SS6pL5fuopgvjwhR4FsYxq02oFovS5nWL41fTHSdgGbIwhCX6ynyo3H7YVy+O7t6A5OQMnL9NiPTeJQi346vb17C2vhalJWUEIRMYl4+jtK4VD37/JWFaC11ZKY5f+p3JH+0PgBQAduHB/Xv45ptvcO/ePdxTlvdZivMHOErG+3mvxqY6frZnZ52NgPyaMcfbv7uDq1dv4fNDe9HSth0Xr9zCtZu3v4tHqoB8nsXN/7jJAFmRyxiklPdQHYmLrWXXw/KsaCrJWAIgDjV5SWgopDLkUgBZm02lSMUoyzq+ty43GQ356QZAFmajji57rbSiTNRpclBfnIvq/GyqyVTkJcUjITIMvp6umD5lOj7+eAw+HDwK7w8ejXeHjsI7Q0fjvcFjMIjt7Q9G4s33R+BNHh800QIfMEEzeL4NhrAk5yOPpRgcuhxD6BIPt5uP98eMxzvjJuB9q+kYNNcag5zm4X0vBwxlF8Exfp4YMWseBk+ejiEWkzF2uiXmLbKDv78vIkKDkEyQZSaHo5CKWcfPUs5WQXVcwc8orZKfU5YCQ4FiJYEo69U8r0pUdF+T/QJOAaUAszw9jn9YEqjE+R7uL0+JQRnhWy7HBKgpkVSaQfgN1d2P8bp55QJ+/6AHeNSF6zdu4uHDb3DhzDlcuHARdx92497vbuDspRt41H0fZ8+dw0Xuv83SGFO/HgdkN5ViD3p7e5VlT9/yyTKgZz9DL7Zt34Ybd58N0u8AKVlsQvJBx7e4fvYEtuw8jHsPv4WUARmTNSogn23xl+GoyQDZUJKrKEhFPVI16jKoINlEPVZmxqI6JwF1+YRingEQ+nQqJ/7oRTnWiKudk8TRd9JRn5uOupw01HJdINlQlE01SUVJaNbkZ6EqJxMVORnQ0O3OSopBdFgoHOwdMMnCEsOGE4DDxuOD4WzDxuFDrn/I0p9BQ8crkHxj6Ai8wYTKm9Mt8AZd5X+zm4FfcjDeQUysDJllQzd9At4dPQHvjJ+ID2Za4QP7eRji6oBhHk74cMF8DJpkiRETp2GmpTU8nN0IxhAkSXyU8dICfg5dQRqqS/i8pbmo5bKGcK9k8krHMIGWSlJLRWlUkGUMNwgg6/IlnJCiQFNLF1yUYxHdbY2oRlGMokYT6YJLSRBVYyFd72LCuJjnyLokajI4gMXxfTtehv9vJnvGJwH5JAyftm2Kmz8GyD5I3r59Bze//FoBphGOslQBaQqLD+w1TAbIptJ8xtvClBhkKaFYkhqBkhQmX9jEvRZI6sTdZpNYZCWVkdG1rqV6knU9e+NUZYqyTKHK5JJudUNhFkFpgGR1Ll3u7DTGJZMY50ymy50CLeOVealJiFq1Ek6OjpgyzQpjJkzDhyOnYtCIqXhv+BQqygl448Ox+FeqyZ9/MhZvMKnyps00/MreBu8wsfPhQqrHcVPw/tgpBORkvEVIvj3eAh9azqQbPRcjbOZhHLPdsxbawdnJCUHe3ohZGYq02EhkM/GUx5BCId1mrXyGgnTUFhOOGsI8n3FUAlCUcD1DEDX5GfwDkaqoQQ1d5mLGJkUtisstwCyh8pb90kpTJCwRp/yB0aWFU01yH8fcFDBKQkebKOsCTBaKM3RwZPcP7WIP7H/UJ+9uNoDsg+Tdbzq+U45GSKqAfPJbe/m2TQdIXT7jjxF0gQkKQlBcbB1jkOV98cdyQlJAqWynGwApLmMllZUkbERFVhMeEnuspastCrKW8cc6WTIuWVdIN7soR4GlgLKKSlPPVkm1qWNssig9BdlJcYwDBsHH0w32Di6YOY9JFAtrfPypNd4bOQ1vfDwJ//axBf59NBXkBAu8bWmJt2ZY49fjp+LXIy3wzmhClW3YeEuMmmQFC6vZsJo1H3Z2i+Dl6oyQZV4cuTwIKZGrkRUXjfzkWBSmRaMwNRIaxlx1Ek/kZ6iRz1DIRkg2lOQoTeBYzc+jlz8GVMvSjK62YVv+IDDcQKBW0xbicktoojyDWX/OGKnlpGg6sS+bgLJEEj2Eo5QApbDM53XramhWgBRIPqWpgHz5gPjkE5sMkLWabGZuWfPHer5c/nClSdJGmrJNV1AytkoT15DuYhHdSVFNZYyl6ZnZrqP6qiEQqwiSqlyChqCUVpUjS4OSlKUAsp7AbCrOp1rLhZ4KU6/hsiiX07vmoYKthG54elwUIumCLwsMxGIXT8ycuwgWlnMwznIWRovSZBtvNQuTZy+Ah

นที พึ่งแรง

นที พึ่งแรง

ผู้เยี่ยมชม

Dr.Randolph

Dr.Randolph

ผู้เยี่ยมชม

10 ก.ค. 2565 17:36 #1

ยาในกลุ่มฮอร์โมนเพศ และอนาบอลิคสเตียรอยด์ถูกนำมาใช้เป็นเวลานานแล้ว แต่มันมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากหากใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน ผลจะย้อนกลับครับ แรกๆจะได้กำลังและกล้ามเนื้อแต่พอให้เกิน 3-4 ครั้งห่างกัน 14-21 วัน (ไม่ใช่กินทุกวัน) จะเริ่มพบความผิดปรกติได้แล้ว และผลไม่ได้เกิดเพียงกับไตและตับแต่มีผลต่อทั้งร่างกาย เวลาตรวจเลือดจะพบค่าเลือดผิดปรกติหลายอวัยวะ และพบขี้ขาวและขี้เขียวมากในระยะต่อมา ถ้าใช้ให้ถูกวิธีและจำกัดการใช้ตามหลักวิชาการจะช่วยบำรุงกล้ามเนื้อ และช่วยในเรื่องการสร้างเม็ดเลือดได้ เหมาะสำหรับไก่รุ่นที่กำลังจะพัฒนากล้ามเนื้อหรือต้องรอโตเต็มวัยเสียก่อน ไม่เหมาะสมในไก่เด็กๆ

Dr.Randolph

Dr.Randolph

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้