หน้าแรก บอร์ดสารพัดสัตว์ (WEB BOARD) สมาชิก ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ชำระค่าบริการ ประชาสัมพันธ์
รู้จักหมอคลินิกกระต่ายคลินิกสัตว์เลื้อยคลาน-ครึ่งบกครึ่งน้ำคลินิกนก ไก่ชนคลินิกสัตว์น้ำคลินิกสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กสารพันหมอ สารพัดสัตว์บทความประกอบภาพ พระราชกรณียกิจผู้สนับสนุนคลินิกเฟอร์เรทรู้จักผู้เลี้ยงคลินิกสัตว์ป่า
เข้าสู่ระบบ (Member Log in)
ชื่อสำหรับ Login
รหัสผ่าน (Password)
ลืม Password
สมัครสมาชิก
คลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ
โรงพยาบาลสัตว์บางนา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จุฬาฯ
โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ (ใกล้ห้าแยกวัชรพล)
คลินิกสัตว์ชนิดพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
คลินิกนกและสัตว์ป่า
โรงพยาบาลสัตว์สุวรรณชาด
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คลินิกพายุรักษาสัตว์
Seacon Pet Park Clinic
โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ
ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จุฬาฯ
หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ ม.เกษตร
หน่วยสัตว์น้ำ ม.เกษตร
คลินิก กู๊ดดี้ ด๊อก
โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง
โรงพยาบาลสัตว์รัตนโกสินทร์
คลินิกรักษาสัตว์ด้วยใจ
สัตวแพทย์ 4 โพลีคลินิก

รายชื่อสัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ และ คลินิก

  

          คลินิกเฉพาะทาง และ โรงพยาบาลสัตว์ ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย

 กรุณาโทรตรวจสอบอีกครั้ง เนื่องจากคลินิกและโรงพยาบาลที่ระบุ ณ ที่นี้ บางแห่ง อาจจะไม่มีหมอที่ชำนาญเฉพาะทาง เพื่อความสะดวกของท่านเอง

          คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ และ  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  ของ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ทั้ง 6 สถาบัน ได้แก่

 

 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  เลขที่  39  ถนนอังรีดูนังต์   แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ  10330

วันและเวลาทำการ :

จันทร์-ศุกร์ : เวลา 8.00 - 15.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ : เวลา 9.00 - 11.00 น.

คลินิกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

 

เบอร์โทรศัพท์

0-2218-9750-1

 

Website:

http://www.vet.chula.ac.th/~sah/index.html

 

แผนที่ :

http://www.vet.chula.ac.th/~sah/map.html 

 • ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ให้บริการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคในสัตว์น้ำทุกชนิด

 รวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน

ในวันราชการตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.

 • ให้บริการตรวจคุณภาพน้ำ ทั้งทางเคมีและฟิสิกส์
 • ให้คำแนะนำในการใช้ยาและสารเคมี รวมทั้งวิธีป้องกันและควบคุมโรคของสัตว์น้ำ
 • ให้บริการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
 • ให้บริการเป็นที่พักรักษาสัตว์น้ำป่วย โดยเฉพาะสัตว์น้ำสวยงาม
 • ให้บริการตรวจสัตว์น้ำนอกสถานที่โดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนน อังรีดูนังต์
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. (02) 252-9575, 218-9412
โทรสาร (02) 252-9575

 • หน่วยชันสูตรโรคสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

น.สพ.รชฎ  ตันติเลิศเจริญ

เลขที่ 39  ถนนอังรีดูนังต์  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน   กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02- 218 -9793
วันและเวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  เวลา 8:30 - 17:00 น.

 • หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ  โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

(บริเวณชั้นล่างของอาคารโรงพยาบาลสัตว์)

เลขที่ 50  ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

วันและเวลาทำการ :

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี : เวลา 08.30 - 15.30 น.

เฉพาะวันศุกร์ : เวลา  08.30 - 11.00 น.


วันหยุดนักขัตฤกษ์

เช้า เวลา 8.30 - 11.00 น.

 

เบอร์โทรศัพท์

0-2942-8756-59  ต่อ  2118 (ในเวลาราชการ)  
ต่อ 2155 
(นอกวันเวลาราชกา่ร) 

ต่อ 2118  ประชาสัมพันธ์

 

Website :

http://hospital.vet.ku.ac.th

 

แผนที่ :

http://hospital.vet.ku.ac.th/index_files/Page354.htm

 • หน่วยสัตว์น้ำ  โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

เป็นหน่วยที่เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาปลา

ทางด้านอายุรกรรมและศัลยกรรม  รวมถึงการตรวจคุณภาพน้ำ

 

หน่วยสัตว์น้ำได้เตรียมขยายงานโดยจะรับฝากสัตว์ไว้ดูแลเป็นสัตว์ป่วยใน

 

วันและเวลาทำการ

จันทร์ - พฤหัสบดี : เวลา 08.30 - 15.30 น.

ศุกร์ เวลา  08.30 - 11.00 น.

 

เบอร์โทรศัพท์

0-2942-8756-59  ต่อ  2118 (ในเวลาราชการ)  
ต่อ 2155 
(นอกวันเวลาราชกา่ร) 

ต่อ 2118 ประชาสัมพันธ์

 

Website :

http://hospital.vet.ku.ac.th

 

แผนที่ :

http://hospital.vet.ku.ac.th/index_files/Page354.htm

 •  หน่วยสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า โรงพยาบาลสัตว์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 •  วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม  

เลขที่ 1 หมู่ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม  73140

 

วันและเวลาทำการ :

วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี

เวลา 08.30 - 16.30 น. และ 17.00 - 20.00 น.

 

วันศุกร์ เวลา  08.30 - 12.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.

 

วันเสาร์ - อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

เวลา 09.00 - 14.00 น. และ 17.00 - 20.00 น.

 

เบอร์โทรศัพท์

034-351 901-3 ต่อ 201-2

โทรสาร   034-352041

 

แผนที่ :

http://www.mormakaset.com/map.htm

 •  โรงพยาบาลสัตว์  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขที่ 123  ถนนมิตรภาพ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 40002

ภายในมหาวิทยาลัย  (ประตู ถนนมิตรภาพ)

วันและเวลาทำการ :

วันจันทร์ - ศุกร์ : เช้า 8.30-12.00 น.บ่าย 13.00-16.30 น.                               

 คลินิกนอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ : เวลา 17.00-20.00 น.                                                                  

 วันเสาร์-อาทิตย์  : เช้า : เวลา  9.00-12.00 น.   

                             บ่าย  : เวลา  13.00-16.00 น.                                

 หยุด ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ 043- 364 490, โทรสาร  043- 343 081

Website :

http://vet.kku.ac.th/hospital/vethos.html

 

แผนที่ :

http://vet.kku.ac.th/hospital/vh-map-huge.html

 •  คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก   คณะสัตวแพทยศาสตร์
 •  สถานบริการสุขภาพสัตว์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ถนนริมคลองชลประทาน   ต.สุเทพ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่   50200

 

วันและเวลาทำการ วันพุธ  ทุกสัปดาห์

 

เบอร์โทรศัพท์ :

053-948 031, 948 033

 

Website :

http://www.animalhealthvetmed.com

 •  โรงพยาบาลสัตว์เล็ก  คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

เลขที่ 51  ถนนเชื่อมสัมพันธ์  แขวงกระทุ่มราย  เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

 

เบอร์โทรศัพท์

02-988 3655  02-988 3666  ต่อ  147, 148, 246, 247
โทรสาร: 02-388 3655 ต่อ  247

 

แผนที่

http://www.mut.ac.th/thai/location/index.html

 • โรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอน   คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม
 • โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตวป่า  คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาเขตไทรโยค  จ.กาญจนบุรี   

เลขที่  25/25  หมู่ ถนนพุทธมลฑล สาย                               

ตำบลศาลายา   อำเภอพุทธมลฑล  จังหวัดนครปฐม 73170

 

เบอร์โทรศัพท์

0-2441-5246

 

Website :

http://www.vs.mahidol.ac.th/Hospital/hospitalthai.html 


 • กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล 

โรงพยาบาลสัตว์ขวัญคำ (หมอหมาป่าและอาณาจักรสัตว์)
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ:

หมอเฉพาะทางเอ็กโซติกและสัตว์ป่า:

        หมอแรนดอล์ฟ (หมอแก้ว) ลงตรวจเสาร์และอาทิตย์

        หมอรัก ตามนัดหมาย

          หมอเหนือ ลงตรวจทุกวัน เว้นวันเสาร์และอาทิตย์

        หมอเยลลี่ (ศัลยกรรมสัตว์แปลก) ลงตรวจทุกวัน เว้นวันพุธและพฤหัสบดี

        หมออ้น ลงตรวจทุกวัน เว้นวันศุกร์และเสาร์

          หมอสัตว์เล็ก สุนัขและแมว :  หมอเยลลี่ หมอแก้ว หมอบุ๊กบิ๊ก หมอเหนือ หมออ้น

เลขที่ 91/10 (ก่อนถึงห้าแยกวัชรพล ตรงข้ามร้านอาหารนาย ต. เนื้อตุ๋น)

ถนนวัชรพล (รามอินทรา 55) 

ท่าแร้ง บางเขน

กรุงเทพ 10220
โทรศัพท์ 086-336-4462 

โทรสาร   02-968-9166
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 8.30 -24.00.

 

คลินิกนกและสัตว์ป่า

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : รศ.น.สพ.ปานเทพ  รัตนากร

ถนนศรีอยุธยา ซอย 3

อยู่ระหว่าง โรงพยาบาลพญาไทย 1 และ โรงพยาบาลเดชา

โทรศัพท์  02-245- 4946
วันและเวลาทำการ :   จันทร์ - ศุกร์     17.00- 19.00.

                             เสาร์ - อาทิตย์  10.00-16.00.

 

คลินิกรักษาสัตว์ด้วยใจ

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.จริยา (หมอฮั๊ว)

รักษาสัตว์ทุกชนิด

ตั้งอยู่ในร้านดี ด็อก หน้าหมู่บ้านวนาวิลล์

เพียง 700 เมตร จาก ถ.เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา

 

คลินิกสัตวแพทย์คลองสี่

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.สุภาภรณ์  อุทุมพร

เลขที่ 2/42-43 (เยื้องหมู่บ้านอยู่เจริญ 2)  ม.5  

ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ลาดสวาย  อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 083 - 994  8880

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  เวลา 8:30- 20:30 น. 

 

โรงพยาบาลสัตว์ สุวรรณชาด (ในโครงการพัฒนาส่วนพระองค์)
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.วิศิษฎ์  อาศัยธรรมกุล

เลขที่ 33/39 หมู่ 3 ถนนรามคำแหง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์ 02-729 - 5706-7 

โทรสาร   02-729 - 5709
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 9.00 -21.00.


สัตวแพทย์  4 โพลีคลินิก (Vet4 Polyclinic)

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.เชาวพันธ์  ยินหาญมิ่งมงคล
เลขที่ 5 - 5/1 ถนน เทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ
ประชานิเวศน์ 1 จตุจักร กรุงเทพฯ  10900
โทรศัพท์  0-2953-8085-6, 0-2591-3995,0-2591-3995
โทรสาร    0-2954-3597

Website :  http://www.vet4polyclinic.com/contact_us.htm

 

คลินิกพายุรักษาสัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :
น.สพ.เกษตร สุเตชะ และ  น.สพ.พายุ ศรีสุพร
เลขที่ 1470 ซอยอินทามาระ 26 ถนนสุทธิสาร  เขตดินแดง  กรุงเทพฯ  10320
โทรศัพท์ 02-693- 7972
วันและเวลาทำการ : จันทร์-อาทิตย์ 
เวลา 10.00 - 21.00.

 

ซีคอน เพ็ท ปาร์ค

ตอนนี้ทางซีคอน เพ็ท พาร์ค คลินิก ได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง สถานที่ตั้ง

เพื่อการบริการให้ดียิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการตกแต่งสถานที่ใหม่อยู่

แต่เพื่อเป็นการไม่ให้ผู้ใช้บริการสับสนและเตรียมตัวพบกันที่ใหม่

จึงมาส่งแผนที่ให้ดูกันก่อนเป็นออเดิฟจ๊ะ แต่ตอนนี้ยังคงเปิดให้บริการอยู่ที่เดิม

ทุกวันตั้งเเต่เวลา 10.00-20.00 น. ส่วนแผนที่มีให้ดูกันในหัวข้อ แผนที่ ได้เลยเจ้าคะ 

 หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 083 064 1980 เหมือนเดิม เเต่ไม่ 24 ชม.นะจ๊ะ 

 

 

แผนที่

http://seaconpetclinic.makewebez.com/index.php?c_id=0&ct_id=1091&type=customize

 

 

ลาดพร้าว 9 สัตวแพทย์

 

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.ณฐวุฒิ คณาติยานนท์ (หมอกอล์ฟ)

                        : สพ.ญ.นัจพร แจ่มจันท์ (หมอออย)

                        : น.สพ. เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล (หมออ้อย)

ติดถนนใหญ่ ปากซอยลาดพร้าว 9
ห่างจากคาร์ฟูลาดพร้าว 20 เมตร
(จอดรถคาร์ฟูแล้วเดินมาได้)

 

Website : http://www.lardprao9vet.com

โทรศัพท์   :  02-513-5007
โทรมือถือ :  087-696-8338

วันและเวลาทำการ : ทุกวัน เวลา  10.00-21.00 น.

 

 

คลินิกสัตว์เลี้ยงจิ๋ว  โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ 

เลขที่  205/5-8 ซอยทองหล่อ (ระหว่างซอย 9 กับ 11)

ถนนสุขุมวิท 55   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ  10110

โทรศัพท์ 02- 712 6301-4

โทรสาร   02-712 5273 หรือ 02-712 9522

วันและเวลาทำการ:  เปิดทำการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

แผนที่  http://www.pethospital.co.th

 

 

โรงพยาบาลสัตว์รัตนโกสินทร์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : อ.น.สพ.วุฒิวงศ์ ธีรพันธ์ และ น.สพ.สิรันดร์ ถึกอ่ำ
เลขที่ 18/279-280 ซอยวัชรพล 14 หน้าหมู่บ้านคาซาลีน่า 5

(ใกล้โรงเรียนรัตนโกสินทร์) บางเขน กรุงเทพฯ

 
เบอร์โทรศัพท์ 02-994-0027,02-153-2049,081-454-8123
E-mail :
rksanimalhospital@gmail.com

วันและเวลาทำการ : 9.00-21.00 น.  ทุกวัน

 

 

โรงพยาบาลสัตว์มัยลาภ
เลขที่ 15/15 ม.9  ซ.มัยลาภ ถ.รามอินทรา 

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ  10230
โทรศัพท์ 02-860-1158 กด 4
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  9.00 - 21.00 น.


 

เอ็น.เค. สัตวแพทย์ 
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.นำดี  แซ่เฮง
เลขที่  96/240  ม.7 ถ.ท่าข้าม  แสมดำ
บางขุนเทียน กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  02- 895 -6247
วันและเวลาทำการ :  (กรุณาโทรนัดล่วงหน้า)

จันทร์-ศุกร์     18.30- 21.00 น.

เสาร์-อาทิตย์   9.00 -21.00 น.


โรงพยาบาลสัตว์คลองหลวง

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.ทวีศักดิ์ อนันต์ศิริวัฒนา
เลขที่ 49/22-23  หมู่ 7  ถ.คลองหลวง-บางขันธ์
ต.คลองสอง อ. คลองหลวง (ตลาดไทย) จ. ปทุมธานี
โทรศัพท์  02- 516-1852
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน 09.00- 21.00 น.

โรงพยาบาลสัตว์บางนา
เลขที่  232/2 ถนนบางนา-ตราด  แขวงบางนา  เขตบางนา  กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์  02- 744-1899, 02- 744-1663
วันและเวลาทำการ : 24 ชั่วโมง ทุกวัน

- กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

  หมอเฉพาะทางเข้าตรวจ เฉพาะ วันพฤหัสบดี  เวลา 17.00 -21.00 น. 
 

เวท คอนเนอร์  รักษาสัตว์
อยู่ในตลาดแฮปปี้แลนด์ บางกะปิ กรุงเทพฯ
โทรศัพท์  02- 734 3887
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  9.00 - 22.00 น.  

 

ชวนชื่นสัตวแพทย์
เลขที่ 47/56 หมู่ 1 ถ.สุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ

โทรศัพท์  02- 373-1848 , 02- 373-1810
วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  9.00 - 21.00 น.


คลินิกรักษาสัตว์เกษสรี

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.สุพจน์  พิบูรณ์รัตนาวงศ์
เลขที่ 25/26 หมู่บ้านเกษสรี 2  ซอยรามคำแหง 124

ถนนสุขาภิบาล 3  กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์  02- 373 4712
วันและเวลาทำการ :  จันทร์-ศุกร์    10.00 - 21.oo น.
                            เสาร์-อาทิตย์   9.00 - 21.00 น.

 

โรงพยาบาลสัตว์บางกรวย

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.อรวรรณ  คำเอี่ยม

เลขที่ 64/87-89 ม.6 ใกล้ซอยทวีโรจน์  ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

โทรศัพท์ : 02- 883 6259

วันและเวลาทำการ : กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

วัชรพลรักษาสัตว์ 

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.จินดา  ศุภชวาล
เยื้องหมู่บ้านคาซ่า วิลล์ 18/259  ซ.วัชรพล  ถ.วัชรพล-สายไหม
แขวงคลองถนน เขตสายไหม กทม. 10220
โทรศัพท์ 02 - 994-1259 • ในต่างจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จ.นครราชสีมา

โรงพยาบาลสัตว์ปากช่อง

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :   น.สพ.วัชรินทร์  หินอ่อน

                        :   สพ.ญ.สุณิสา  เอื้อเฟื้อกลาง
เลขที่ 830/11 หน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง
.มิตรภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ 044-316-212, 089-865-8865  

โทรสาร 044-314-594

website : www.pakchongpet.com
วันและเวลาทำการ : วันจันทร์ - วันเสาร์ 08.00 - 20.00.

                           หยุดวันอาทิตย์ 

คลินิก กู๊ดดี้ ด๊อก

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.อภิเษก  คงศิลา

เลขที่ 1285 หมู่ 13 ถนนรัตนภิธาน ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30310

โทรศัพท์ 044-324-009, 089-635-2525

วันและเวลาทำการ : เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์  09.00 - 21.00 น.

 

จ.อุบลราชธานี

คลินิก วศินสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  สพ.ญ.อภิญญา  ทองแย้ม

เลขที่ 141/3 (หน้าโรงหนังเนวาด้า)

.สกลมาร์ค.เมือง.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 045-256-190, 089-947-0858
วันและเวลาเปิดทำการ : ทุกวัน 09.00 - 21.00.

จ.มหาสารคาม

คลินิก พงษ์ธรสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : อ.น.สพ.พงษ์ธร  สุวรรณธาดา

191/52 ถ.อัตถบรรชา อ.เมือง จ.มหาสารคาม
โทรศัพท์ 043-742309

 

จ.ขอนแก่น

คลินิก นอร์ธอีสสัตวแพทย์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : อ.สพ.ญ.ดร.กชกร  ดิเรกศิลป์

เลขที่ 433/7 ถ. มิตรภาพ

ต. ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

  ----------------------------------------------------

ภาคตะวันออก

จ.ชลบุรี

คลีนิคหมอสวนสัตว์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  สพ.ญ.ดาริกา  ทองไทยนันท์
117 ถ.สุขุมวิท ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
โทรศัพท์  083 - 017 9767
วันและเวลาทำการ :  อังคาร-เสาร์ : 17.30-20.30น. 
                            อาทิตย์  : 10.30-20.30น.


คลินิกสัตวแพทย์ 55

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  น.สพ.เดชา  พิทักษ์กิ่งทอง
เลขที่ 65 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา
อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์  038- 770-192
วันและเวลาทำการ : อังคาร - อาทิตย์ เวลา 09.00-20.00 น.  

(หยุดทุกวันจันทร์)  

 ----------------------------------------------------

ภาคเหนือ

 

จ.ลำปาง

คลินิกเพื่อนรัก

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.สกุลแก้ว  ยาคำ

 เลขที่ 111/5  ถ.พระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย  อ.เมือง จ.ลำปาง  

 โทรศัพท์  054- 312 258

 วันและเวลาทำการ : ทุกวัน  เวลา 07.30- 21.00 น.

 

คลินิกบ้านรักษาสัตว์
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : นายสัตวแพทย์พงษ์ประสิทธิ์ พงษ์พิจิตร
เลขที่ 43/20 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทร. 054-311-110, 08-4040-8630
วันเวลาทำการ จันทร์ – เสาร์ เวลา 09.00 – 19.30 น.

 

จ.เชียงใหม่
โรงพยาบาลสัตว์ เชียงใหม่รักสัตว์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ.วีณา  ธงซิว
เลขที่ 11/1 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-247-959-60
 

 

----------------------------------------------------

ภาคกลาง

 

จ.นครสวรรค์

คลินิกสัตว์เลี้ยงเอเชียเพ็ท

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ :  สพ.ญ.ขวัญรัก ปรีชาสัมมกุล
320/12 ถ.พหลโยธิน(เอเชีย)
ใกล้บิ๊กซีนครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทรศัพท์ 056-371-988, 086-1199-349
วันและเวลาทำการ : จันทร์ - เสาร์ : 9.00-20.00 น.
ปิดวันอาทิตย์

----------------------------------------------------
ภาคตะวันตก
จ.ราชบุรี
โรงพยาบาลสัตว์เมืองโอ่ง 
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.วิรุตม์ โชคธนานุกูล
เลขที่ 96,96/4 ถ.รถไฟ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 032-315-037,081-546-0682
วันและเวลาทำการ : เปิดทำการทุกวัน เวลา 9.00-20.00 น
 
 ----------------------------------------------------
ภาคใต้ 
จ.นครศรีธรรมราช 

คลินิก ทุ่งสงรักษ์สัตว์

สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : สพ.ญ. อรพรรณ อาจคำภา

เลขที่  151 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ (ตรงข้ามโรงเรียนสตรีทุ่งสง)

ต. ปากแพรก อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ 084-121 3654
วันและเวลาทำการ : จันทร์ถึงศุกร์      17.00 - 20.00.

                           เสาร์และอาทิตย์ 10.00 - 20.00.

 

 

จ.สุราษฏร์ธานี
สัตวแพทย์ผู้ตรวจ : น.สพ.พุทธิพงศ์ ขาวนวล
เลขที่ 18/31 หมู่บ้านมุกธานี 1 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์  077-222253. 086-5707071
วันและเวลาทำการ เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30-20.30 น. ฉุกเฉิน 24 ชม.
 

สำหรับสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ  ยังมีคลินิกและโรงพยาบาลสัตว์อีกเป็นจำนวนมาก ที่มีขีดความสามารถรับการรักษาสัตว์เหล่านี้ได้

หากหมอ คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์ใดได้ดำเนินการการรักษาสัตว์เลี้ยงพิเศษ ชนิดต่างๆ อยู่ 

 

 จึงขอความร่วมมือแจ้งชื่อสถานประกอบการของท่าน  มายังคุณหมาป่า ได้ที่เมลล์  hosekiken@yahoo.com  หรือ  watchdvm(a)yahoo.com

 

นอกจากนี้ยังขอประชาสัมพันธ์มายังหมอที่สนใจจะให้การบริการรักษาสัตว์เหล่านี้เพิ่มเติม แต่ขาดข้อมูล และแหล่งให้คำปรึกษา

 

 เรายินดีจะหาผู้ชำนาญการเฉพาะทาง เป็นที่ปรึกษาของท่าน

 

เพื่อให้เกิดความสามารถในการให้บริการผู้เลี้ยงสัตว์เหล่านี้กระจายไปอย่างกว้างขวาง โดยไม่มีค่าบริการต่างๆ แต่อย่างใด

 
อาหารสัตว์ถูกใจ
แฮรริสัน เบิร์ด ฟูดส์
อาหารสัตว์กินเนื้อป่วย
อาหารกระต่ายป่วย
อาหารฟื้นฟูสภาพนกป่วย
อุปกรณ์สัตว์เลี้ยง
รีคัพเวอรี่ฟอร์มูล่า
อาหารนกลูกป้อน
คารฺนิวอร์แคร์
คริคิคอลแคร์
หญ้าทิโมธี
อาหารแฮมสเตอร์ออกโบว์
อาหารหนูเควี่ออกโบว์
อาหารกระต่ายออกโบว์
อาหารนกสูตรออร์แกนิค!!!

 คลินิคออนไลน์สำหรับสัตว์เลี้ยงพิเศษ 
© 2016 All Rights Reserved
Powered by
www.epofclinic.com